Chłodnym okiem

Budżet zwykły i partycypacyjny 2

O pieniądzach trzeba pisać zawsze, gdy jest ku temu sposobność. Szczególnie, gdy są to pieniądze publiczne, wokół których winna być zawsze pełna transparentność. Dziś okazja jest niejako potrójna. Po pierwsze, jako radni, na ostatniej sesji pozytywnie zaopiniowaliśmy wykonanie dzielnicowego załącznika do budżetu m.st. Warszawy za rok 2013. W roku ubiegłym wydaliśmy ponad 261milionów złotych, z czego na wydatki bieżące 240 milionów i 21 milionów na inwestycje. Wśród tych pierwszych niekwestionowany prymat ma oświata - 86 milionów i gospodarka komunalna - 61 milionów. Na trzecim miejscu od lat utrzymuje się pomoc społeczna - ponad 33 miliony. Te trzy pozycje to 180 milionów i 3/4 wydatków bieżących. Taka dzielnica. Wśród wydatków inwestycyjnych także dominują te realizowane w ramach wielkiej trójki. Tym razem dominuje gospodarka komunalna, która pochłonęła 3/4 wydatków inwestycyjnych i drogi.

Druga okazja to pierwsza w tym roku korekta budżetu i w dodatku korekta na plus. Załącznik dzielnicy powiększył się o 1,2 miliona złotych, z czego 1150000 złotych z przeznaczeniem na wydatki inwestycyjne, które zaczynają osiągać poziom 34 milionów złotych. Pojawił się nowy tytuł inwestycyjny - budowa boiska wielofunkcyjnego w ZS 15 przy ulicy Jagiellońskiej 38, czyli Gimnazjum i Liceum Władysława IV - 1 milion złotych i zwiększenie wydatków na modernizację placu Hallera do poziomu 850 000 złotych. Przypomnę, że z przewidywanych wydatków na poziomie 34 milionów, 19 milionów konsumuje budowa domów komunalno- socjalnych przy ulicy Jagiellońskiej. Prawie 10 milionów w roku przyszłym zamierzamy wydać na inwestycje oświatowe. Adaptacja i wyposażenie pomieszczeń z przeznaczeniem na przedszkole przy ulicy Siedleckiej 12/14 - 3,3 miliona złotych. Modernizacja budynku i terenu Gimnazjum 32 przy ulicy Otwockiej 3 - 2,6 miliona. Modernizacja terenów wraz z placami zabaw w przedszkolach dzielnicy przy ulicach Strzeleckiej 16, Namysłowskiej 11, Szymanowskiego 4a i 5a, Markowskiej 8, Jagiellońskiej 28, Wołomińskiej12/18, Ratuszowej 8a i Równej 2 – 4,1 miliona złotych. Trzy miliony złotych zapisane zostały także na budowę instalacji c.o. i c.c.w. w kamienicach będących w 100% własnością m.st. Warszawy w ramach programu ciepło sieciowe w budynkach komunalnych.

Trzeci powód to rozkręcająca się akcja pisania projektów w ramach budżetu partycypacyjnego. Pierwsze z nich wpłynęły już do urzędu. Przechodzą niezbędne procedury. Pięćdziesiąt z nich zostanie poddanych powszechnemu głosowaniu mieszkańców dzielnicy w dniach 20-30 czerwca. Przypominam, że do rozdysponowania jest 1,2 miliona złotych a termin składnia wniosków mija 9 marca. Więcej informacji na stronie twojbudzet.um.warszawa.pl. Osobiście jako przewodniczący dzielnicowego zespołu ds. budzetu partycypacyjnego staram się bywać na wszystkich spotkaniach, przybliżających ideę tego budżetu. Byłem na spotkaniach organizowanych przez PSM Michałów, posłankę na Sejm RP Alicję Dąbrowską i kilku innych. Sam też zapraszam zainteresowanych w sprawie budżetu i nie tylko na swój dyżur 20 lutego w siedzibie SLD przy placu Hallera 5 lokal 1a pomiędzy 17.00 a 19.00.

Ireneusz Tondera
przewodniczący Komisji Budżetu
Rady Dzielnicy Praga Północ
Sojusz Lewicy Demokratycznej
i.tondera@upcpoczta.pl