LIV sesja Rady Dzielnicy Białołęka

Zwiększenia w budżecie

Przyjęto sprawozdanie z wykonania budżetu w 2013 roku. Jak wykonanie finansowe zadań inwestycyjnych prezentuje się w procentach i rozbite na działy? Transport i łączność – 91%, oświata i wychowanie – 86%, gospodarka komunalna i ochrona środowiska – 99%, kultura fizyczna i sport – 15,9%.

Następnie wniesiono inicjatywę uchwałodawczą do Rady Warszawy, dotyczącą zwiększenia środków w białołęckim załączniku do budżetu stolicy na 2014. Zwiększenia dotyczą: budowy szkoły podstawowej przy Głębockiej wraz z dojazdem – 3 mln zł, budowy parkingu przy Strumykowej - blisko 210 tys. zł, obsługi informatycznej urzędu dzielnicy - 54,4 tys. zł, upowszechniania kultury - 50 tys. zł, realizacji europejskich programów oświatowych - 43,4 tys. zł i prowadzenia przedszkoli - 11,7 tys. zł.

Ostatnia przegłosowana uchwała dotyczyła pozytywnego zaopiniowania nowej nazwy dla białołęckiej ulicy – Marcelego Jeżowskiego.                   

   (egu)