Praga Północ wciąż się zmienia

To widać gołym okiem, że przez lata PRL-u, ale i potem zaniedbywana i zacofana dzielnica zmienia się. Od 2007 roku w zauważalny sposób, coś się ruszyło. Niedofinansowana od lat Praga Północ zaczęła zmieniać swoje oblicze. Na naszych oczach powstają nowe inwestycje. Aktualnie najbardziej widoczna z nich, to rzecz jasna kończona w roku bieżącym II Linia Centralnego Odcinka Warszawskiego Metra.

Ale mieszkańców cieszą również wyremontowane ulice, nowe nawierzchnie, odświeżone elewacje niektórych budynków. Ukończono również budowę kilku budynków komunalnych, w których dzielnica zyskała dla swoich mieszkańców 372 jedno-, dwu- i trzypokojowe lokale mieszkalne. Nadal jest to kropla w morzu potrzeb. Ale kolejne projekty będą realizowane niebawem. Oczywiście, wciąż jeszcze wiele jest do zrobienia, choć wygląda na to, że okres regresu mamy już za sobą.

BUDOWNICTWO KOMUNALNE 

Lata 2007-2014

• Budowa budynków komunalno-socjalnych przy ul. Jagiellońskiej

• Koszt będzie znany po zakończeniu zadania.

Wykonawca:

1. KONTRAPUNKT V-Projekt, ul. Zabłocie 39, 30-701 Kraków.
Wartość prac projektowych (koncepcja programowo-przestrzenna, projekt budowlany, projekt wykonawczy): 2 191 120,00 PLN brutto.

2. MAŁMAR umowa zawarta w dniu: 19.10.2010r. Prace zostały zakończone i odebrane. Koszt wykonania prac: 473 266,85 zł brutto.

3. MOSTOSTAL Warszawa S.A. umowę zawarta w dniu 30.12.2010r. Koszt wykonania prac: 16 131 364,38 zł brutto.

4. DORBUD S.A. umowa zawarta w dniu 11.10.2011r. Koszt wykonania prac: 7 748 000,01 zł brutto.

5. UNIBEP S.A. umowa zawarta w dniu 28.12.2012r. Przewidywany koszt wykonania prac: 42 115 263,76 zł brutto.

ETAP 1 obejmował budowę:
5 budynków mieszkalnych 4-kondygnacyjnych – Punkt 1, 2, 3, 4, 5, garaż wielostanowiskowy otwarty, zabudowa techniczna towarzysząca, śmietniki, drogi dojazdowe, parkingi naziemne, chodniki, place itp.

ETAP 2 będzie obejmował budowę:
4 budynków mieszkalnych 7-kondygnacyjnych – BASTION, REDAN, BARKAN, LUNETA, zabudowa techniczna towarzysząca, śmietniki, drogi dojazdowe, parkingi naziemne, chodniki, place itp.

Liczba lokali: 303 (jednopokojowe, dwupokojowe, trzypokojowe). Metraż lokali: od 30,70 m2 do 85,30 m2.
Rok 2009-2011


• Budynek mieszkalny wielorodzinny przy ul. Białostockiej 51 w Warszawie „Dom nad Rozchodnikiem”
Poniesione wydatki: 14 136 461,62 PLN

W ramach tego zadania wykonano:
Dwa budynki 5-kondygnacyjne z poddaszem, połączone garażem podziemnym. Ilość mieszkań: 69 szt., ilość miejsc parkingowych 54 w garażu podziemnym, 4 miejsca na terenie działki, 11 miejsc na parterze budynku. Budynki wyposażone w media: woda – z miejskiej sieci, gaz – z miejskich sieci gazowniczej. Budynki wyposażone w windy są dostępne dla osób niepełnosprawnych.
REWITALIZACJA BUDYNKÓW KOMUNALNYCH
Lata 2007-2011


• Rewitalizacja budynków zabytkowych części Pragi: ul. Białostocka 6 i 8, ul. Markowska 12, 14, 16, ul. Radzymińska 2
Poniesione wydatki: 8 289 522 PLN

W ramach zadania wykonano ekspertyzę określającą stan techniczny i koncepcję programową zabytkowego pałacyku Konopackiego przy ul. Strzeleckiej 11/13. W kamienicach przy ul. Białostockiej 6 i 8 i Markowskiej 12 i 14 przeprowadzono kompleksowy remont tj: termomodernizację budynków (docieplenie, nowa elewacja, wymiana stolarki okiennej i drzwiowej, doposażenie w c.o. c.c.w) modernizację instalacji elektrycznych, wykonanie węzłów cieplnych, wzmocnienie stropów, wymianę pokrycia dachu. W kamienicy przy ul. Radzymińskiej 2 wykonano: doposażenie budynku w instalację c.o, c.c.w w tym węzeł cieplny, roboty budowlano instalacyjne obejmujące oczyszczenie piwnic, remont schodów do piwnicy, wykonanie posadzek w piwnicach, malowanie klatki schodowej i roboty poinstalacyjne, budowę śmietnika, utwardzenie podwórka.

W latach 2010 i 2011 r. wykonano roboty budowlane i instalacyjne w budynku mieszkalnym wielorodzinnym przy ul. Radzymińskiej 2 w Warszawie. Zakres robót obejmował:

• roboty budowlane i instalacyjne, w tym przebudowę piwnic, wzmocnienie stropu nad piwnicą, osuszanie fundamentów, malowanie klatki schodowej, doposażenie budynku w instalację CO, CCWu i instalację przywoławczą, wykonanie węzła cieplnego, budowę śmietnika oraz wymianę nawierzchni podwórka i odwodnienia.

• budowę przyłącza sieci cieplnej.
Koszt wykonanych robót - 1 516 389,05 PLN
W 2013 r. opracowano dwie wersje koncepcji architektonicznej modernizacji budynku przy ul. Markowskiej 16 (koszt: 34 000 PLN)

Porady prawne i konsultacje
W Punkcie Informacyjno-Konsultacyjnym dla Dzielnicy Praga-Północ m.st. Warszawy mieszczącym się przy ul. Jagiellońskiej 60 lok. 90., udzielane są m.in. porady prawne (realizowane w ramach zadań Wydziału Spraw Społecznych i Zdrowia) dla mieszkańców m.st. Warszawy, w szczególności mieszkańców Dzielnicy Praga-Północ.

W roku 2014 - a dokładniej w terminach: od 20.01.2014 r. do 28.11.2014 r. (z wyłączeniem okresu wakacji, w którym obowiązuje harmonogram wakacyjny) konsultacje prawne udzielane są przez Pana Marcina Skibę – adwokata, w poniedziałki i piątki w godz. 16:00-20:00 i w środy w godz. 10:00-14:00 oraz przez Panią Ewę Klimkiewicz – radcę prawnego, we wtorki i czwartki w godz. 16:30-20:00.

W punkcie Informacyjno-Konsultacyjnym udzielane są konsultacje/porady prawne w szczególności z zakresu Kodeksu Cywilnego, Kodeksu Rodzinnego, Kodeksu Pracy i innych, a także w sprawach związanych z problemami wynikającymi z nadużywania alkoholu i innych substancji psychoaktywnych oraz związaną z tym przemocą w rodzinie.

Z konsultacji prawnych mogą korzystać mieszkańcy m.st. Warszawy, w szczególności mieszkańcy Dzielnicy Praga-Północ zagrożeni wykluczeniem społecznym (oni lub ich rodziny) z powodu uzależnień i przemocy w rodzinie - na podstawie ustnego oświadczenia, że należą do zagrożonej grupy mieszkańców, co również wynika z przedstawionej do konsultacji sprawy. Z porad/konsultacji udzielanych w Punkcie Informacyjno-Konsultacyjnym mieszkańcy korzystają anonimowo, tzn. nie są zobowiązani do podania danych osobowych.