Budowa II linii metra - spotkanie Pragi z Wolą

Praga z Wolą połączone. Oczekiwana z niejakim niepokojem operacja połączenia tunelu metra pod jezdniami Wisłostrady już za nami. Ostatnim akordem było przebicie ściany szczelinowej, podtrzymującej newralgiczny tunel Wisłostrady.

Wszystko odbywało się na przyszłej stacji Centrum Nauki Kopernik. Na początek przebito ścianę między dwiema częściami korpusu stacji – wschodnią i zachodnią, następnie przebito wspomnianą już ścianę szczelinową. Miejsce wyjątkowo newralgiczne, jako że położone na głębokości 19 metrów, tuż pod jezdnią tunelu Wisłostrady. To tam właśnie przez kilka miesięcy mrożono grunt i tak zmrożony mógł być dopiero poddany drążeniu. Pisaliśmy o tym w naszej lutowej relacji z budowy II linii metra. Z racji pamiętnego zalania tunelu pod Wisłostradą i jego wyłączenia z ruchu, budowniczowie ze szczególną pieczołowitością przygotowywali się do połączenia dwóch części stacji Centrum Nauki Kopernik.

Dzień otwarty na Rondzie Daszyńskiego

W niedzielę warszawiacy mogli zwiedzać stację Rondo Daszyńskiego. Do udziału w tej eskapadzie zarejestrowało się 300 osób, które obejrzały bardzo interesujące obiekty - tory odstawcze, wentylatornię stacyjną, pomieszczenia rozdzielni elektrycznej z podstacją trakcyjno-energetyczną i inne pomieszczenia techniczne, które w przyszłości będą dostępne jedynie dla pracowników metra. Można było obejrzeć gotowe już tory odstawcze. Imponująca wielkością przestrzeń pozwala na zmieszczenie tam ośmiu składów pociągów. Tory odstawcze to nie tylko tory, to również perony techniczne i rozjazdy służące do manewrowania wagonami. W wentylatorni można było obejrzeć gigantyczne wentylatory, służące do regulacji temperatury w pomieszczeniach stacyjnych, do wymiany powietrza i do oddymiania, gdyby zaszła taka potrzeba. W podstacji trakcyjno-energetycznej zainteresowani mogli obejrzeć szafy-rozdzielnie dystrybuujące prąd do wszystkich kluczowych instalacji stacyjnych, do instalacji torów odstawczych i tuneli wiodących do najbliższej stacji, czyli do stacji Rondo ONZ.

Dla pasażerów i kierowców

Na kondygnacji -1 wyraźnie widoczna jest już przestrzeń usługowa i toalety; baczny obserwator rozpozna miejsce, w którym w przyszłości będą bramki biletowe. Na ścianach sukcesywnie pojawiają się płyty z czarnego bazaltu i płyty szklane, pod którymi znajdzie się oświetlenie. Wyłożona jest już bazaltem niemal cała posadzka. Pasażerowie będą tu mieli do dyspozycji pięć wind i siedem wejść. Wzdłuż peronu pokrytego granitem widać już tory, zaś na peronie szereg słupów podtrzymujących strop.

Wychodzimy na powierzchnię, by sprawdzić płynność ruchu samochodów na Powiślu po zmianie organizacji, która ma związek z budową wejść na stację metra, zlokalizowanych przy skrzyżowaniu Tamki z Wybrzeżem Kościuszkowskim. Korki nie są tu większe niż przed zmianą organizacji ruchu.

Teraz zamknięty dla ruchu jest odcinek Wybrzeża Kościuszkowskiego od Tamki do Zajęczej. Kierowcy jadący Wybrzeżem Kościuszkowskim, pragnący wjechać na most mają  do dyspozycji jeden pas ruchu i skręcają na skrzyżowaniu z Zajęczą w lewo. Jadąc w kierunku Mokotowa trzeba objeżdżać wyłączony odcinek Wybrzeża Kościuszkowskiego korzystając z ulicy Topiel.

(egu)