Ratusz informuje

Budżet partycypacyjny

Warszawiacy do budżetu złożyli 2236 projektów. Najwięcej, bo aż 333, złożyli mieszkańcy Mokotowa, jednak w przeliczeniu liczby projektów na 1000 osób na pierwszym miejscu są Włochy (ponad 3 projekty na tysiąc mieszkańców).

Budżet partycypacyjny w liczbach:

18 dzielnicowych Zespołów ds. budżetu partycypacyjnego, składających się w sumie z 370 osób, podjęło decyzję o podziale Warszawy na 63 obszary, w których można było składać projekty. Na ich realizację przeznaczono 26 237 266,00 zł.

13 projektów przygotowały osoby nieletnie; najmłodszy projektodawca ma 14 lat, najstarszy zaś - 92. Projekty opracowane przez osoby, które nie skończyły 18. roku życia dotyczyły modernizacji sal gimnastycznych i teatralnych w szkołach, organizacji przeglądu młodych talentów, biegu charytatywnego, a także budowy placu do jazdy wyczynowej na rowerze czy darmowego Internetu w dzielnicy.

Przez 7 tygodni przeprowadzono 174 dyżury konsultacyjne i jeden maraton pisania projektów. Łącznie to 587 godzin zorganizowanej pomocy, w trakcie której ponad 900 osób skonsultowało swoje projekty.

Obecnie trwa weryfikacja projektów przez pracowników urzędów dzielnic, która potrwa do 5 maja. Projekty będą sprawdzane pod względem formalnym – dotyczącym zgodności złożonych projektów z obowiązującym w Warszawie Regulaminem przeprowadzania budżetu partycypacyjnego i obowiązującymi przepisami prawa oraz finansowym – polegającym na doprecyzowaniu kosztów realizacji zaproponowanych projektów, tak aby były one realne. Kolejnym etapem będzie ponowna analiza projektów które zostały podczas pierwszego etapu odrzucone. Dokonają jej dzielnicowe Zespoły ds. budżetu partycypacyjnego składające się z mieszkańców, organizacji pozarządowych, radnych i urzędników.

Od 25 maja do 18 czerwca odbędą się prezentacje i dyskusje nad projektami. To bardzo ważny element budżetu partycypacyjnego. Mieszkańcy będą mogli poznać każdy projekt i zdecydować, na który z nich zagłosować..
Finałem będzie głosowanie, w efekcie którego zostaną wybrane projekty do realizacji w kolejnym roku budżetowym. Głosować będzie mógł każdy mieszkaniec.

Więcej informacji na temat budżetu partycypacyjnego w m.st. Warszawie na rok 2015 można znaleźć pod adresem www.twojbudzet.um.warszawa.pl