Chłodnym okiem

Trasa Świętokrzyska i nie tylko

Piątkowe posiedzenie komisji infrastruktury uświadomiło mi, że ważnym inwestycjom drogowym na Pradze Północ poświęcam na łamach NGP stosunkowo niewiele miejsca. Dziś postaram się zaległości nadrobić. Temat Trasy i jej przebiegu na forum komisji i rady stawał niejednokrotnie. Pojawiał się przy omawianiu planu miejscowego rejonu Dworca Wschodniej i wynikających z niego założeń. Protestów mieszkańców co do przebiegu Trasy w rejonie wschodniej Szmulowizny. Wielokrotnego jej zdejmowania z planów inwestycyjnych m.st. Warszawy. Dziś całość zadania podzielona jest na trzy etapy. Najłatwiejszy odcinek „A” od Mostu Świętokrzyskiego do ulicy Zamoyskiego jest właśnie realizowany, termin zakończenia 30 września br. Z najnowszych informacji, które właśnie otrzymaliśmy na komisji wynika, iż przetarg na odcinek „B” od Trasy Tysiąclecia do Zabranieckiej, który ma zarówno objąć zmiany w projekcie budowlanym, jak i wykonawstwo, ma być ogłoszony w maju br., a termin jego wykonania nie powinien być dłuższy niż 20 miesięcy (styczeń 2016). Nad przebiegiem kluczowego odcinka „C” od Zamoyskiego do Trasy Tysiąclecia toczą się jeszcze dyskusje, o terminach także nic nie wiadomo. Dla wszystkich, którym na sercu leży przyszłość parku przy Kawęczyńskiej, jest  w miarę dobra wiadomość.

Trasa będzie częściowo przeprojektowana, ale tylko w ramach dotychczasowego korytarza, bez naruszania istniejących linii rozgraniczających. Nastąpi czasowa rezygnacja z budowy linii tramwajowej. Znaczy to ni mniej ni więcej, że nastąpi przesunięcie zachodniej jezdni w miejsce rezerwy pod linię tramwajową, co spowoduje, że teren na zachodniej linii jezdni pozostanie niezabudowany, z dotychczasową funkcją terenu zielonego, czyli część parku zostanie zachowana. Ostatnią tak dużą inwestycją, jak Trasa Świętokrzyska, na Pradze była budowa w latach 2006-2007 Trasy Starzyńskiego z dwoma wiaduktami nad rondem. Nie znaczy to, że od 2007 w sprawach inwestycji i remontów dróg na Pradze nic się nie działo. Sięgam do notatek, by przypomnieć sobie, jakie przeprowadzono remonty choćby w tej kadencji.

W 2010 wyremontowano ulicę Białostocką na odcinku od ulicy Markowskiej do ulicy Radzymińskiej i ulicę Skoczylasa na odcinku od ulicy Szanajcy do Placu Hallera. Rok 2011 przyniósł frezowanie nawierzchni ul. Sierakowskiego na odcinku od ulicy Kłopotowskiego do ulicy Jasińskiego.

Rok 2012 - frezowanie Kijowskiej przy pętli Dworca Wschodniego.

Rok 2013 przyniósł remonty nawierzchni ulic: Markowskiej, Tarchomińskiej, Brzeskiej, Bródnowskiej, Kowieńskiej i remont prawie całej Kawęczyńskiej.

Rok 2014 zapowiada się także nie najgorzej, na internetowych stronach urzędu dzielnicy można znaleźć rozstrzygnięte już zamówienia publiczne, dotyczące remontów nawierzchni Środkowej, Kowelskiej i Strzeleckiej z terminem realizacji 14 lipca i wiszące jeszcze zamówienie na remont nawierzchni Szanajcy, Burdzińskiego, Nusbauma, Młota i łącznika pomiędzy ulicą Radzymińska a Siedlecką z terminem realizacji 31 lipca.

Ireneusz Tondera
przewodniczący Komisji Budżetu
Rady Dzielnicy Praga Północ
Sojusz Lewicy Demokratycznej
i.tondera@upcpoczta.pl