Praga Północ 2014

Sportowo i rekreacyjnie

Realizowany od 2008 roku program inwestycyjny zmienił przestrzeń publiczną naszej dzielnicy. Budowa od podstaw kilku boisk oraz ich modernizacja przy szkołach, stwarza obecnie o wiele większe możliwości dla dzieci i młodzieży kreatywnego spędzania wolnego czasu.

Wszystkie obiekty oblegane są przez chętnych od rana (szkoły), aż do wieczora (gracze indywidualni i UKS-y). Grafik udostępniania praskich boisk jest wypełniony po brzegi. Ten fakt świadczy o dużym zainteresowaniu, ale też o wciąż istniejących potrzebach w tej dziedzinie…

Podobnie rzecz się ma z placami zabaw. Realizowany od kilku lat plan ich modernizacji i doposażania przynosi wymierne efekty. Nowe place są już bezpieczne i spełniają wszelkie normy, zarówno polskie, jak i Unii Europejskiej.
A oto inwestycje na terenie dzielnicy, zarówno te już oddane do użytku, jak też rozpoczęte i realizowane w 2014 roku:

1. Budowa boiska przy ul. Targowej 86 w ramach programu „Moje boisko Orlik 2012” (rok 2008)

W ramach inwestycji wybudowano kompleks boisk sportowych, obejmujący: boisko do gry w piłkę nożną z nawierzchnią ze sztucznej trawy, wielofunkcyjne boisko do gry w siatkówkę i koszykówkę z nawierzchnią poliuretanową.

Przeprowadzono modernizację istniejącego zaplecza sanitarno-szatniowego wyposażonego w szatnie, łazienki z natryskami, magazyny, pomieszczenia trenerskie, zainstalowano oświetlenie i ogrodzenie boiska.


2. Budowa kompleksu sportowego przy ul. Szanajcy 5 w ramach programu „Moje boisko Orlik 2012” (rok 2009)
W ramach inwestycji wybudowano kompleks boisk wraz z zapleczem sanitarno-szatniowym, obejmujący: boisko do gry w piłkę nożną z nawierzchnią ze sztucznej trawy, wielofunkcyjne boisko do gry w siatkówkę i koszykówkę z nawierzchnią poliuretanową. Boiska wyposażono w zaplecze sanitarno-szatniowe z łazienkami z natryskami, szatniami, pomieszczeniem dla trenerów, magazynem.

3. Modernizacja boisk sportowych z budową zaplecza socjalno-technicznego przy ul. Kawęczyńskiej 44 (lata 2008-2009)
W ramach inwestycji wybudowano obiekt sportowy, obejmujący boisko do piłki nożnej z nawierzchnią ze sztucznej trawy wraz z trybunami i zapleczem socjalno-technicznym z szatniami dla zawodników, szatniami dla sędziów, łazienkami, magazynami na sprzęt sportowy, pomieszczeniami dla instruktorów sportu, salą konferencyjną i pomieszczeniami biurowymi, parkingiem.

4. Modernizacja boiska przy SP nr 258 ul. Brechta 8 (lata 2011-2012)
W ramach inwestycji wybudowano wielofunkcyjne boisko z nawierzchni poliuretanowej do gry w siatkówkę, piłkę ręczną.  Wybudowano bieżnię na cztery tory okalającą boiska, bieżnię ze skocznią w dal, urządzono plac zabaw dla dzieci młodszych, zainstalowano oświetlenie boiska, odtworzono ciągi komunikacyjne, trawniki i zagospodarowano zieleń.

5. Budowa boiska wielofunkcyjnego w ZS nr 15 przy ul. Jagiellońskiej 38 (rok 2014)
W 2014 rozpoczęto prace związane z budową boiska wielofunkcyjnego do gry w: koszykówkę, siatkówkę, piłkę ręczną oraz budowę bieżni do biegania i skoczni w dal. W ramach inwestycji planowane jest wykonanie boisk z nawierzchni poliuretanowej, odtworzenie trawników, ogrodzenia, zagospodarowanie zieleni, wykonanie oświetlenia i monitoringu obiektu.

6. Modernizacja boiska Gimnazjum nr 30 przy ul. Szanajcy 17/19 (rok 2014)
W 2014 rozpoczęto prace projektowe w zakresie modernizacji boiska. W ramach inwestycji planuje się budowę zespołu boisk o nawierzchni poliuretanowej do piłki ręcznej, koszykówki, budowę bieżni prostej trójtorowej do biegu  na 60 m, skoczni do skoku w dal oraz zakup stołów do tenisa stołowego. W ramach inwestycji przewidziane jest odwodnienie terenu, założenie trawników, nasadzenia drzew i krzewów.

7. Budowa ogólnodostępnych placów zabaw dla dzieci przy ul. Białostockiej, ul. Radzymińskiej, ul. Panieńskiej (rok 2010). W ramach zadania zakupiono i zamontowano urządzenia ogrodowe i zabawki, wykonano nawierzchnię bezpieczną amortyzującą upadki, tereny placów ogrodzono ogrodzeniami stalowymi ocynkowanymi. Place zabaw wyposażono w: huśtawki typu ważka na sprężynach, huśtawki na łańcuchach jedno- i dwuosobowe, bujaki zwykłe i w kształcie zwierząt i samochodu, karuzele barierowe, karuzele koszyczkowe, karuzele krzyżowe, huśtawki w kształcie motoru z przyczepką, traktoru, pociągu, zestawy wieżowe ze schodami, drabinkami, wciągarką, balkonikiem, urządzenia sprawnościowe,  zjeżdżalnię tubową, oraz urządzenia małej architektury ( ławki, stoliki, kosze). Wszystkie zamontowane urządzenia posiadają certyfikaty bezpieczeństwa zawarte w polskich i europejskich normach.

8. Rewitalizacja praskiej przestrzeni publicznej - modernizacja terenów wewnątrzosiedlowych (rok 2009)
W ramach zadania urządzono plac zabaw dla dzieci z bezpieczną nawierzchnią amortyzującą upadki, ogrodzony ogrodzeniem stalowym ocynkowanym w zamknięciu ulic: Równa, Czynszowa, Wileńska. Plac zabaw został wyposażony w urządzenia ogrodowe i zabawki: wieże z dachami, balkonikami, schodami, ślizgami, wciągarkami, drabinkami pionowymi, drabinkami łukowymi, drabinkami łańcuchowymi, ściankami wspinaczkowymi, karuzele, huśtawki wagowe, urządzenia kołyszące na sprężynie, zestaw zabawowy „Domek”, piaskownicę zadaszoną, wóz strażacki, samochód, lokomotywę, wagon zadaszony, wagoniki otwarte, kącik meteorologiczny, urządzenia do ćwiczeń siłowych: przyrząd na mięśnie brzucha, twister, ławka na mięśnie nóg, sztanga, wiosła, przyrząd na mięśnie klatki piersiowej, motyl, przyrząd do mięśni kręgosłupa ze steperem, przyrząd do mięśni kręgosłupa „Małpka”, urządzenia małej architektury (ławki, stoliki piknikowe, kosze na śmieci). Wszystkie zamontowane urządzenia posiadają certyfikaty bezpieczeństwa zawarte w polskich i europejskich normach.

9. Modernizacja terenów wraz z placami zabaw w przedszkolach dzielnicy Praga Północ: ul. Strzelecka 16, Namysłowska 11, K. Szymanowskiego 4a i 5a, Markowska 8, Jagiellońska 28, Wołomińska 12/18 i 56, Ratuszowa 8a, Równa 2 (rok 2014)

W 2014 rozpoczęto prace związane z modernizacją polegającą na wymianie starych urządzeń zabawowych, doposażeniu w nowe urządzenia, modernizacji ogrodzeń i terenów wraz z urządzeniem i zagospodarowaniem zieleni.  Place zabaw zostaną wyposażone w zabawki typu: karuzele koszyczkowe, huśtawki, zjeżdżalnie, urządzenia kołyszące, bujaki w kształcie zwierząt (żyrafa, słoń, ważka), urządzenia do wspinania, zestawy wielofunkcyjne typu: wieże, domki, lokomotywy, wagoniki, urządzenia uzupełniające: piaskownice, altanki, tablice do rysowania.