Warszawska Wspólnota Samorządowa

Wspólnotę miasta Warszawy tworzą jej mieszkańcy. Nie radni, nie urzędnicy, nie partie polityczne. Warszawa to nie tylko inwestycje centralne, ale w równej mierze sprawy i problemy, które odczuwamy każdego dnia w naszych społecznościach lokalnych, a o których partyjne władze miasta zdają się coraz bardziej zapominać. Dziś Warszawa zarządzana jest bez szacunku dla tradycji i tożsamości lokalnej, inwestycje są prowadzone bez konsultacji z mieszkańcami, a podwyżki cen usług miejskich: komunikacji, oświaty, gospodarki odpadami, są pierwszym sposobem ratowania miejskiego budżetu. To trzeba zmienić.

Do tej pory Warszawa miała najbardziej upartyjniony samorząd w kraju. Ubiegłoroczne referendum w sprawie odwołania Hanny Gronkiewicz-Waltz udowodniło, że w każdej dzielnicy znajduje się duża liczba wyborców zmęczonych retoryką partyjną, a jednocześnie zainteresowanych sprawami naszego miasta. Jeżeli zostanie im przedstawiona wiarygodna oferta wyborcza, wspólnie możemy doprowadzić do odsunięcia partii od władzy w całym mieście.

We władzach większości miast i gmin w Polsce nie dominują partie polityczne, lecz niepartyjne komitety wyborcze i stowarzyszenia. Również w kilku warszawskich dzielnicach współrządzą, lub przynamniej mają swoich radnych komitety lokalne, takie jak Praska Wspólnota Samorządowa i białołęcka Gospodarność. Warszawska Wspólnota Samorządowa, inicjator referendum, ostatnie miesiące poświęciła na przyciągnięcie takich społeczników we wszystkich dzielnicach Warszawy.

Warszawska Wspólnota Samorządowa skupia ludzi, którzy od lat mieszkają w Warszawie i działają na jej rzecz, mając często odmienne poglądy na rzeczywistość, połączeni jednak przekonaniem, że w działalności samorządowej najważniejsze są rozwój Warszawy oraz dbałość o jakość życia w naszym mieście, i to nie tylko w jego najbardziej reprezentacyjnych miejscach. W jesiennych wyborach samorządowych WWS wystartuje z wiarygodnymi kandydatami do wszystkich szczebli samorządu. To będzie oferta, na którą czekają warszawiacy.

Maciej Białecki - Warszawska Wspólnota Samorządowa
maciej@bialecki.net.pl