MPO wywiezie śmieci z Targówka i Białołęki

Z rozstrzygnięcia toczącego się od kilku miesięcy przed Krajową Izbą Obrachunkową postępowania są zadowolone władze miasta. Funkcjonowanie systemu pomostowego, który od 1 stycznia zastąpił rozwiązania docelowe, zakończyło podpisanie umów z firmami, mającymi przez najbliższe trzy lata odbierać odpady w poszczególnych dzielnicach. Na Targówku i Białołęce będzie to Miejskie Przedsiębiorstwo Oczyszczania. Cały system ma ruszyć od 1 sierpnia. W okresie przygotowawczym, podobnie jak w przypadku pierwszych czterech obszarów, wyłonione w przetargu firmy będą gromadzić niezbędne informacje o punktach odbioru, wielkości pojemników i częstotliwości ich dotychczasowego opróżniania.

Stąd nowe zasady odbioru odpadów komunalnych, zapisane w znowelizowanym regulaminie czystości, mogą niektórych mieszkańców zaskoczyć. W zabudowie jednorodzinnej odpady zmieszane (odpadki kuchenne etc.) mają być zabierane co najmniej raz na dwa tygodnie, odpady segregowane – suche (papier, karton, plastik, kartony po sokach i mleku etc.) co najmniej raz na cztery tygodnie, a szkło co najmniej raz na cztery tygodnie. W zabudowie wielorodzinnej odpadów zmieszanych pozbędziemy się co najmniej dwa razy w tygodniu, odpadów segregowanych suchych - co najmniej raz na tydzień, zaś szkła co najmniej raz na cztery tygodnie. Kluczowe jest tu wyrażenie „co najmniej”. Dotychczasowe doświadczenie pokazuje, że firmy wyjściowo ustalały najrzadsze dopuszczone w regulaminie terminy wywozu śmieci. Docelową częstotliwość właściciele czy zarządcy nieruchomości muszą zmieniać indywidualnie.

Odpady wielkogabarytowe będą odbierane w ramach zbiórek akcyjnych, co najmniej raz na cztery tygodnie, a w okresie poświątecznym organizowane będą dwie zbiórki choinek. Odpady zielone, m.in. liście, będą odbierane raz w tygodniu, ale tylko od maja do listopada. Firmy dostarczą do domów i mieszkań niezbędne pojemniki oraz worki na zbieranie odpadów. Śmieci zmieszane trafią do czarnych pojemników, segregowane papiery oraz plastik do pojemników w kolorze czerwonym, a szkło opakowaniowe – do zielonego. Opłaty pozostają bez zmian. Wszystkie firmy muszą też ujednolicić system informatyczny. Przy pomocy GPS będzie można teraz na bieżąco śledzić drogę wszystkich śmieciarek.

Kr.