LVII sesja Rady Dzielnicy Białołęka

Budżet i sprawozdanie ZGN

Tradycyjnie już niemal radni wnioskowali o zwiększenie środków w budżecie, tym razem z przeznaczeniem na wydatki bieżące, m.in. nieco ponad 1 mln zł na utrzymanie i remonty dróg gminnych, 700 tys. zł na remonty mieszkaniowego zasobu komunalnego, 500 tys. zł na utrzymanie obiektów sportowo-rekreacyjnych, 400 tys. zł na remonty w przedszkolach, szkołach i placówkach oświatowych, 205 tys. zł na działalność Białołęckiego Ośrodka Kultury, 150 tys. zł na działalność biblioteki publicznej, 90 tys. zł na place zabaw. Zwiększenie będzie możliwe dzięki korzystnemu zbyciu dzielnicowych nieruchomości gruntowych, położonych przy ulicy Światowida, co znacząco podwyższyło dochody dzielnicy.

Radni wyrazili również opinię na temat rocznego sprawozdania z działalności Zakładu Gospodarowania Nieruchomościami. Zgodnie ze statutem ZGN, jego dyrektor przygotowuje roczne sprawozdania z działalności do 31 marca następnego roku, po roku rozliczeniowym. Sprawozdanie zatwierdza zarząd dzielnicy, opiniuje rada dzielnicy i w formie uchwały prezentuje prezydentowi Warszawy. Opinia radnych była pozytywna.

(egu)