Chłodnym okiem

Budżet partycypacyjny cz. 3

Powoli zbliżamy się do półmetka prac przy budżecie partycypacyjnym na rok 2015. Najtrudniejsze zadania jeszcze przed nami. Zakończony został już etap prac nad zbieraniem wniosków do budżetu. Z naszej dzielnicy wpłynęło ich 95 na ogólną liczbę ponad 2200 w całej Warszawie. Wynik, moim zdaniem, całkiem niezły. W terminie wyznaczonym zarządzeniem Pani Prezydent, z formalną weryfikacją wniosków uporały się merytoryczne wydziały urzędu. Odrzucono początkowo 20 wniosków, ale zespół ds. budżetu partycypacyjnego, któremu na Pradze przewodniczę, korzystając ze swoich uprawnień wniósł o ponowną weryfikację trzech z nich. Dwa udało się obronić i w rezultacie do kolejnego etapu preselekcji stanie ich 77. Najczęstszą przyczyną odrzucania wniosków na Pradze Północ były błędy formalne w nich popełnione, a mianowicie brak zgody osób popierających wnioski na przetwarzanie swoich danych osobowych, co było w ocenie osób tworzących przepisy prawne warunkiem niezbędnym w całej procedurze. Drugą barierą były zgody konserwatorów. Kilka projektów ich nie otrzymało, szczególnie te, które dotyczyły Parku Praskiego. W dwóch sprawach zaprotestował wydział ochrony środowiska, sprzeciwiając się wycinkom drzewostanu. Pełna lista 82 projektów została poddana kolejnej obróbce na posiedzeniu zespołu, który podzielił je na kilka kategorii, by zgodnie z zarządzeniem Pani Prezydent, doprowadzić do tematycznych spotkań preselekcyjnych.

Postanowiliśmy więc, aby takich spotkań było trzy. Dlaczego trzy - mają tu znaczenie względy techniczne: o ile można spokojnie przed głosowaniem zapoznawać się z projektami w gronie 20-30 osób, to nie da się tego w gronie 80. W pierwszych dwóch spotkaniach wezmą udział ci wnioskodawcy, których wnioski zostały przez nas zakwalifikowane do kategorii „inwestycyjne”. Wniosków tych było zdecydowanie najwięcej, bo prawie 50. Pozostałe wypełniły formułę „społeczne” i „inne”. Na każdym ze spotkań obecni wnioskodawcy otrzymają pełny wykaz wszystkich 82 złożonych wniosków, możliwość zaprezentowania swojego oraz wezmą udział w głosowaniu, wybierając ze wszystkich pięć najbardziej - ich zdaniem – interesujących, obdzielając je punktami od 5 do 1. Na dwie sprawy już dziś zwracam szczególną uwagę. Brak wnioskodawcy lub jego pełnomocnika na spotkaniu preselekcyjnym powoduje dyskwalifikację wniosku. Głosować trzeba na pięć wniosków, przydzielając im od 5 do 1 punktu. Każde inne głosowanie powoduje dyskwalifikację karty. Do dalszego etapu, czyli do powszechnego głosowania przez mieszkańców przejdzie 50 projektów, które uzyskają najwięcej głosów po spotkaniach preselekcyjnych. Ostateczne głosowanie osobiste, korespondencyjne lub przez internet nad 50 projektami będzie trwało kilka dni i zakończy się 30 czerwca. Dopiero po tej dacie dowiemy się, które projekty w ramach 1,2 miliona przeznaczonych na budżet partycypacyjny w 2015 roku będą realizowane.

PS. 25 maja w wyborach do Parlamentu Europejskiego polecam listę nr 3.

Ireneusz Tondera
przewodniczący Komisji Budżetu
Rady Dzielnicy Praga Północ
Sojusz Lewicy Demokratycznej
i.tondera@upcpoczta.pl