Obiekty sportowe i rekreacyjne

Jeszcze pod koniec lat 90-tych nasza dzielnica była sportowo-rekreacyjną pustynią. Jedyny w tamtych czasach basen „Wisła” przy ul. Namysłowskiej nie zaspokajał potrzeb mieszkańców. Dopiero budowa w 1997 roku Hali Sportowej przy Szanajcy zmieniła ten stan. Po niej powstawały inne nowoczesne obiekty – m.in. kompleks basenowo-sportowy „Prawy Brzeg” przy ul. Jagiellońskiej 7. Po tych pierwszych – jak grzyby po deszczu – powstawały kolejne: boiska, „Orliki” po obiekt piłkarski na Kawęczyńskiej …

Budowa hali sportowej przy Szkole Podstawowej nr 127 ul. Kowieńska 12/20 (w latach 2007-2009)
W latach 2007-2009 wybudowaliśmy duży obiekt sportowy, stanowiący rozbudowę istniejącej szkoły podstawowej nr 127. Wyposażony jest on w wielofunkcyjną halę sportową wraz z zapleczem, patiem z placem zabaw oraz częścią szkolną składającą się z 6 klas nauczania - z odpowiednimi pomieszczeniami obsługującymi. Obiekt jest bardzo nowoczesny, przyjaźnie wkomponowany w otoczenie i w pełni przystosowany dla osób niepełnosprawnych. Rampa dla niepełnosprawnych umożliwia bezpośredni dostęp do zespołu hali sportowej i traktu przeznaczonego dla sal klasowych.
Nowatorskimi okazały się nowoczesne koncepcje: Zastosowano proekologiczne rozwiązania techniczno-budowlane, takie jak: maksymalne wykorzystanie naturalnej wentylacji, utylizacja wód opadowych, maksymalne pokrycie dostępnego terenu materiałem zielonym, wzmocnienie izolacji od otaczających terenów poprzez wykorzystanie materiału zielonego w formie żywopłotów i skupin krzewów.

Obiekt składa się z ze złączonych ze sobą brył o różnej wysokości  wynikającej z uwarunkowań funkcjonalnych. Centralne miejsce zajmuje wielofunkcyjna hala sportowa, wraz z niższą bryłą, mieszczącą pomieszczenia usługowe dla boisk i hol wejściowy. Dodatkowo budynek wyposażony jest  w zespół sal lekcyjnych. Nowy budynek sportowy łączy się z istniejącą szkołą poprzez hol. Centralnie umiejscowiona hala oświetlona jest dużą witryną przeszklenia tak, by wpadające światło było rozproszone, nie powodując odblasków i olśnienia. Dodatkowo hala doświetlona jest racjonalnie trzema rzędami świetlików dachowych. Fasady stanowią wyraz dialogu z charakterystycznymi dla tej części miasta budynkami. Stworzenie mentalnej ciągłości obiektu z otoczeniem  pozwoliło na wielowarstwowe pod względem znaczeń wkomponowanie obiektu w otoczenie oraz nadanie mu indywidualnego charakteru.

W obiekcie zostały wydzielone trzy strefy funkcjonalne: strefa sportowa, a niej:  główne boisko sportowe, pomieszczenia usługowe dla poszczególnych boisk, widownia składana, pomieszczenia usługowe widowni; strefa szkoły, a w niej: sale do nauki, pomieszczenia edukacyjne klas; strefa techniczno-usługowa, a w niej: pomieszczenia techniczne.

Główne boisko sportowe  jest wystarczające dla większości sportów, w tym koszykówki, piłki ręcznej, tenisa lub piłki siatkowej. Istnieje możliwość podziału hali na 2 lub 3 boiska (sektory). Poszczególne części boisk są dostępne bezpośrdenio z przebieralni – każda na tym samym poziomie. Dodatkowe połączenie prowadzi poprzez hol wejściowy do strefy trybun składanych.

Pomieszczenia usługowe boisk, przylegające do sali od strony północnej, składają się z bloku przebieralni dla ćwiczących; każda z nich wyposażona jest w zespół pryszniców i umywalek oraz toaletę. Dodatkowo zaprojektowano i wykonano pokój trenerów z osobną toaletą, pokój pierwszej pomocy, salkę masażu, magazyn sprzętu sportowego mieszczący się bezpośrednio przy końcu hali (z szerokimi wrotami do transportu sprzętu). Obok umieszczono pokój kontrolny-reżyserkę z panoramicznym widokiem na całe boisko sportowe.

Widownia – składana (prefabrykowana), która po wysunięciu tworzy trzy rzędy siedzeń.
Pomieszczenia usługowe widowni składają się z holu wejściowego, w którym w czasie użytkowania na zajęcia szkolne można rozstawić stoły do tenisa stołowego. Hol służy także jako wejście do drugiej części szkoły, umieszczonej w nowym budynku. W czasie zawodów dla rozdzielania ruchu sportowców, mogą oni korzystać z wejścia przez istniejącą część szkoły.

Sale do nauki umieszczono od strony południowo-wschodniej dla zachowania warunku trzygodzinnego nasłonecznienia klas. Umieszczone na parterze i pierwszym piętrze otwierają się one na teren zielony. Pomieszczenia obsługujące sale nauczania to korytarz rekreacyjny i przyległy do niego ciąg schowków na materiały do nauki oraz wodrębniony zespół sanitarny dla uczniów i szatnie.

Na trakcie podziemnym umieszczono ciąg pomieszczeń technicznych (jak też węzeł cieplny, pomieszczenia przyłączy itp.).

Hala nigdy nie stoi pusta. Oprócz całodziennego wykorzystania przez szkołę na zajęcia wychowania fizycznego odbywają się tu treningi klubów dziecięcych i młodzieżowych z terenu całej Pragi Północ. Spełnia wszelkie wymogi na organizację różnego rodzaju eventów i niestandardowych imprez jak koncerty muzyczne, czy pokazy i międzynarodowe konkursy tańca. Niewątpliwie Hala Sportowa przy ul. Kowieńskiej jest znakomitą wizytówką Pragi Północ, którą można się pochwalić.

Przebudowa budynku pływalni rekreacyjno-sportowej przy ul. Jagiellońskiej 7 (rok 2011-12)
Po trzynastu latach intensywnego użytkowania kompleks basenowo-sportowy wymagał unowocześnienia i przebudowy. Przyjmujący tygodniowo kilka tysięcy osób obiekt po prostu się zużył. A zainstalowane w nim podczas wybudowania urządzenia wyeksploatowały się i stały się przestarzałe technologicznie.

W ramach inwestycji przebudowano i zmodernizowano pływalnię, jej system sterowania oraz cały budynek rekreacyjno-sportowy (w tym halę). Przeprowadzono szereg prac zdecydowanie poprawiających standard obiektu.  

Obiekt rekreacyjno-sportowy, administrowany przez DOSiR - Praga Północ wyposażony jest w pływalnię, halę sportową, odnowę biologiczną, siłownię i kręgielnię. Głównym elementem kompleksu jest basen sportowy o długości 25 m, oraz rekreacyjny z 70 m zjeżdżalnią i zatoką do masaży wodnych, sztuczną rzeką i brodzikiem ze zjeżdżalnią dla małych dzieci. Hala sportowa wyposażona jest w rozsuwane trybuny na ok 250 osób i spełnia wszelkie wymogi dla rozgrywek i gier zespołowych z wyjątkiem piłki nożnej.

Kręgielnia wyposażona jest w wysokiej jakości 4 tory do gry. W 2011 z uwagi na pogarszający się stan techniczny konieczne było wykonanie przebudowy i modernizacji budynku. Przeprowadzono następujące roboty remontowo-modernizacyjne:

a) roboty demontażowe i rozbiórki ścianek, posadzek, okładzin ceramicznych pomieszczeń sanitariatów i natrysków, wykonanie nowych instalacji wodno-kanalizacyjnej, wentylacji mechanicznej, instalacji elektrycznej, wykonanie ścianek działowych, tynków, izolacji ścian, przygotowanie pod roboty malarskie, rozbiórka pomieszczenia odnowy biologicznej;

b) plaże basenów i niecki basenów: rozbiórki okładzin ceramicznych posadzek i ścian, rozbiórki posadzek betonowych wraz z izolacją, demontaż odwodnienia liniowego, wykonanie dylatacji posadzek, wypłycenie niecki basenu rekreacyjnego, demontaż wanny do jacuzzi (Whirlpool), roboty remontowe w pomieszczeniu ratowników, roboty demontażowe zjeżdżalni, przygotowanie i wykonanie robót posadzkowych-uzupełnienie ubytków, wypełnienie szczelin, gruntowanie, szpachlowanie podłoża, roboty izolacyjne, wykonanie dylatacji powierzchni plaż, roboty wentylacyjne - demontaż kanałów i urządzeń, montaż nowych;

c) podbasenie: rozbiórka ścianek i wymurowanie nowych z otynkowaniem (korytarz), rozbiórka okładzin ze styropianu ścian i stropów podbasenia, oczyszczenie, roboty osuszające i izolacyjne, demontaż starej instalacji elektrycznej, sanitarnej i wentylacji mechanicznej, c.t, montaż nowych instalacji jw., poszerzenie otworu drzwiowego, remont pomieszczeń gospodarczych, przygotowanie i wykonanie robót malarskich;

d) basen, kręgielnia: roboty wentylacji mechanicznej,

e) roboty dodatkowe: rozbiórka i wykonanie ścianek w pomieszczeniach szatni i natrysków, rozbiórka warstw posadzek plaż basenów, rozbiórka posadzek basenu rekreacyjnego i brodzika, wymiana instalacji plaż basenów, wykonanie tynków ścian podbasenia, wymiana skorodowanych elementów instalacji wentylacji mechanicznej. Zamontowano system kontroli dostępu, wykonano nowe posadzki plaż basenów, sanitariatów, zakupiono nowe wanny jacuzzi, zmodernizowano zjeżdżalnie, zakupiono nowe szafki ubraniowe, wymieniono stolarkę drzwiową, przeprowadzono roboty malarskie.

Nie wykonano jeszcze wszystkich prac koniecznych do pełnego uruchomienia obiektu przy Jagiellońskiej 7. W miarę pozyskiwania środków gruntowna modernizacja będzie kontynuowana, by zmierzać do ich zakończenia i oddania do użytku mieszkańcom.