LV sesja Rady Dzielnicy Praga Północ

Krótka

Niespełna kwadrans trwała LV sesja północnopraskiej rady. Jej merytoryczna treść sprowadzała się do zaopiniowania zmian w dzielnicowym załączniku do budżetu m.st. Warszawy. Można się było tego spodziewać? Nic bardziej mylnego, bywały bowiem sesje na Pradze, które zapowiadały się lekko, a kończyły po wielu godzinach debat i kłótni. Tym razem było niestandardowo i nie wiadomo, czemu to zawdzięczać. Być może było to spowodowane brakiem obecności na sesji członków zarządu reprezentujących Platformę Obywatelską, którzy na sali obrad pozostawili przedstawiciela SLD Jarosława Sarnę z główną księgową. Być może stanem wyczekiwania przed zbliżającymi się wyborami do PE, a być może niekonfliktowymi korektami budżetu. Rada dokonała przesunięć w budżecie na kwotę 700 tys. zł w związku ze zmianami w klasyfikacji budżetowej. Na wniosek wydziałów i jednostek przeniesiono prawie 100 tys. między zadaniami i w rezultacie zwiększono o 400 000 złotych środki przeznaczone na remont placu Hallera. Plac zostanie oświetlony, zyska nową nawierzchnię alejek i wyremontowaną fontannę. Po przedstawieniu przez radnego Ireneusza Tonderę opinii komisji budżetu, zmiany przeszły bez dyskusji i jednomyślnie.

DCH