LXIII sesja Rady dzielnicy Targówek

Rada bez przewodniczącego

Nadzwyczajną sesję 26 maja prowadził wiceprzewodniczący Maciej Jankiewicz. Pierwszą godzinę obrad zajął budżet partycypacyjny, drugą – wniosek o odwołanie przewodniczącego Rady Dzielnicy Targówek.

Obszernych informacji na pierwszy temat udzielił Artur Gaj – wiceprzewodniczący Dzielnicowego Zespołu ds. Budżetu Partycypacyjnego w Dzielnicy Targówek. W 2013 roku radni ustalili, że ten budżet wyniesie 1 360 000 zł. Od 20 stycznia do 9 marca wpłynęło od mieszkańców 112 wniosków, z których weryfikację przeszły 73 projekty: 30 na Bródnie, 15 na Targówku Mieszkaniowym, 7 na Targówku Fabrycznym, 21 na Zaciszu. Na początku czerwca zespół zorganizuje kolejną turę spotkań projektodawców z mieszkańcami, a między 20 a 30 czerwca – głosowanie nad poszczególnymi projektami. Każda osoba ma do wykorzystania 5 głosów, które może oddać na od 1 do 5 projektów. Po zakończeniu głosowania zwycięskie projekty zostaną zapisane w planie budżetowym na 2015 rok i będą realizowane. W dyskusji na sesji wiele miejsca zajął projekt placu zabaw przy DK „Zacisze”, w kontekście placu zabaw przy ul. Sternhela oraz tryb informowania autora o zmianach, dokonywanych w trakcie procedowania projektu.

W imieniu 8 radnych klubu PO, wniosek złożony 9 kwietnia przedstawił Jędrzej Kunowski. Zbigniewowi Poczesnemu zarzucono, że od 2012 roku występował do zarządu Targówka w sprawie zakupu tabletów, nie informując o tym radnych; nie informował rady o ustaleniach podejmowanych podczas posiedzeń zarządu, w których uczestniczył; nie zasięga opinii wszystkich wiceprzewodniczących rady i przewodniczących klubów; uniemożliwia przygotowanie się radnych do sesji.

Andrzej Gapys wyraził opinię, że te zarzuty nie są powodem do odwołania z funkcji przewodniczącego rady. O rozważenie okoliczności zakupu tabletów, bez przerzucania winy na przewodniczącego, poprosił burmistrz Sławomir Antonik.
Odnosząc się do zarzutów, Zbigniew Poczesny przypomniał, jak radni zmieniali decyzje co do środków na zakup tabletów; odpierał zarzut o zmuszaniu zarządu do tego zakupu; przypomniał, że w posiedzeniach zarządu uczestniczył z własnej inicjatywy, a radni mogą przeczytać protokoły z tych posiedzeń; konwenty były zwoływane, więc zarzut o niezasięganiu opinii jest niemerytoryczny.

Do komisji skrutacyjnej wybrano: Jędrzeja Kunowskiego, Daniela Wargockiego, Małgorzatę Zielińską, Annę Moczulską i Urszulę Suzdalcew. W tajnym głosowaniu udział wzięło 25 radnych. Po przeliczeniu kart do głosowania przewodniczący komisji Jędrzej Kunowski ogłosił, że za odwołaniem oddano 13 głosów, przeciw – 12. Uchwała o odwołaniu została podjęta.

Maciej Jankiewicz podziękował Zbigniewowi Poczesnemu za prawie 8-letnią pracę jako przewodniczącego Rady Dzielnicy Targówek. Zbigniew Poczesny podziękował wszystkim za współpracę. Ogłoszono przerwę w pracy rady do 5 czerwca.

K.