Park Praski

Piły poszły w ruch

Wycinki w Parku Praskim rozpoczęte. W minionym tygodniu na terenie parku wycięto 8 drzew. Czy na tym się skończy?
 

Przypomnijmy, że ekspertyza prawna zamówiona przez Zarząd Oczyszczania Miasta jednoznacznie wskazuje, że to organ wydający zezwolenie na usunięcie drzew lub krzewów (w tym wypadku Stołeczny Konserwator Zabytków, któremu podlegają zabytkowe parki Warszawy) ma obowiązek zidentyfikowania gatunków chronionych i nie może tego obowiązku przerzucać na wnioskodawcę. Jednak i organowi wydającemu zezwolenie nie spędzi to snu z powiek, ponieważ zostawia się mu wygodną furtkę: „jeżeli organ nie potrafi zidentyfikować gatunków chronionych, to należy przyjąć, że ich nie ma.” Takie rozstrzygnięcie chroni urzędników, ale całkowicie pozbawia takiej ochrony przyrodę. Nie trzeba było więc długo czekać na efekty nowego podejścia Stołecznego Konserwatora Zabytków do zabytkowych parków. W minionym tygodniu wycięto 8 drzew. Tymczasem przyrodnicy podczas ich oględzin bez trudu odnaleźli gatunki chronione, w tym gniazdo pełzacza – niewielkiego ptaka znajdującego się w Polsce pod ścisłą ochroną. Wycinki dokonano ponadto w okresie lęgowym.

Ostatnia wichura złamała jedno z parkowych drzew, co dodatkowo ośmieliło zwolenników radykalnych rozwiązań pod pretekstem zagrożenia dla użytkowników parku. Dobrym powodem jest też bogaty kalendarz imprez odbywających się w Parku Praskim. Czy jednak dla ich organizatorów i uczestników byłoby to miejsce równie atrakcyjne, gdyby pozbawiono je znacznej ilości drzew? Czy nie ma innych sposobów zapewnienia bezpieczeństwa niż wycinka? Stała się ona jedyną formą zarządzania drzewostanem, a przecież powinna być stosowana tylko w ostateczności. Także o tym, że parki pełnią w mieście znacznie więcej ważnych funkcji, w tym regeneracji powietrza i osłabiania silnych wiatrów - do czego drzewa są niezbędne - jednostki nimi zarządzające uparcie nie chcą wiedzieć. Tym samym jednak oddala się możliwość osiągnięcia porozumienia pomiędzy Zakładem Oczyszczania Miasta i Stołecznym Konserwatorem Zabytków a mieszkańcami i przyrodnikami.

Kr.