Otwarta Warszawa

16 czerwca wystartowała Otwarta Warszawa – nowa, innowacyjna platforma internetowa, dzięki której mieszkańcy Warszawy zyskają wpływ na kształt swojego miasta. Zasady są proste – dziel się pomysłami, głosuj na najlepsze i zdobywaj nagrody.

Platforma Otwarta Warszawa pozwala zaangażować bogactwo talentów mieszkańców całego miasta po to, aby wyselekcjonować i wybrać najlepsze pomysły dla stolicy. W ciekawy i przystępny sposób każdy może zaangażować się i zgłosić swój kreatywny pomysł oraz rozwiązanie na zmianę Warszawy, a przy tym zdobyć nagrodę!

Dzięki „platformie otwartej innowacji”, jaką jest Otwarta Warszawa, miasto otwiera nowy rozdział w rozmowach z mieszkańcami. Za pomocą platformy będzie można twórczo wypowiedzieć się na temat funkcjonowania miasta, podzielić się swoimi pomysłami i przemyśleniami, zgłosić nowatorskie rozwiązania oraz projekty.

W zamian, najlepsze rozwiązania będą nagradzane wyjątkowymi nagrodami, stworzonymi specjalnie dla tego projektu i dostępnymi tylko dla jego uczestników, zarówno finansowymi, jak rzeczowymi. Nagrodą dla wszystkich mieszkańców będzie również realizacja wybranych rozwiązań przez m.st. Warszawę, w uzgodnionych terminach.

Dzięki otwartym pytaniom, mieszkańcy będą mogli tworzyć rozwiązania dotyczące zagospodarowania przestrzeni miasta, rozwijania rekreacji i kultury. Będą też mogli tworzyć wizję przyszłej Warszawy – miasta naszych marzeń. Wszystko to realizowane będzie w intuicyjnym podziale na obszary tematyczne.

Pytania dedykowane będą wszystkim tym, dla których ważna jest Warszawa dzisiaj i jej przyszłość. Społeczność mieszkańców, którzy zarejestrują się na platformie Otwarta Warszawa będzie dyskutować i głosować na zgłoszone rozwiązania, które następnie zostaną ocenione przez jury.

Nadrzędnym celem projektu Otwarta Warszawa jest oddanie mieszkańcom głosu i umożliwienie im wpływania na kształt stolicy, o jakiej marzą oraz praca nad tworzeniem silnej i rozpoznawalnej marki miasta. Dzięki aktywności mieszkańców mogą powstać rozwiązania, które zmienią nasze miasto


Projekt będzie trwać do końca br. Platforma dostępna jest pod adresem: www.otwartawarszawa.pl