Inwestycje oświatowe na Pradze Północ

Praga zmienia się stale. Jej wieloletnie zaniedbania i braki znikają w widoczny sposób. Nowe inwestycje przemieniają oblicze dzielnicy w tempie zachwycającym mieszkańców. Mówią, że: „nareszcie widać, że Praga doczekała się gospodarza… Dobrego gospodarza” – dodają.

Tym razem chcemy Państwu przybliżyć zmiany w zasobach oświatowych Pragi Północ:
Adaptacja obiektów na potrzeby Poradni Pedagogiczno-Psychologicznej przy ul. Otwockiej 3.
W latach 2008-2012 przeprowadzono inwestycję polegającą na adaptacji obiektów na potrzeby Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej oraz Szkoły Podstawowej z oddziałami integracyjnymi - w Zespole Szkół przy ul. Otwockiej 3.

W ramach zadania przeprowadzono roboty obejmujące: wymianę stolarki okiennej, przebudowę istniejących pomieszczeń, wymianę i przebudowę instalacji sanitarnych, elektrycznych, roboty tynkarskie, malarskie.

Wykonano modernizację węzła c.o., a także roboty związane z zabudową patio i dostosowania obiektu dla osób niepełnosprawnych, jak również ogrodzenie terenu budynku, wykonanie izolacji przeciwwilgociowej pionowej budynku, utwardzenie nawierzchni z wykonaniem odwodnienia i budową pochylni dla osób niepełnosprawnych. Doposażono budynek w platformę schodową dla osób niepełnosprawnych oraz wybudowano szyb i zamontowano nowoczesny dźwig osobowy na potrzeby osób niepełnosprawnych. Zakupiono też i zamontowano urządzenia monitoringu. Wykonano projekt zieleni i nasadzenia zastępcze oraz urządzono plac zabaw. Zakupiono pierwsze wyposażenie poradni.

Obiekt pełni głównie rolę dydaktyczno-pedagogiczną. Poziom piwnicy oraz parter i I piętro zagospodarowane zostały na potrzeby Szkoły Podstawowej z Oddziałami integracyjnymi i łączą z istniejącym przyległym budynkiem Gimnazjum Zespół Szkół.

Piętro II i III przeznaczono na potrzeby Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej. Adaptacja istniejącego budynku miała niewielki wpływ na środowisko naturalne w obszarze jego funkcjonowania. Nie spowodowała ona pogorszenia stanu środowiska. A eksploatacja budynku nie powoduje uciążliwości przejawiających się przekraczaniem norm.

Istniejący (adaptowany) budynek zaliczany jest do kategorii średniowysokiej, czterokondygnacyjny, podpiwniczony, w konstrukcji mieszanej.

Budynek został wzniesiony w 1927 r., był wielokrotnie przebudowywany i remontowany. W wyniku przeprowadzonej inwestycji zapewniono dostęp do obiektu osobom niepełnosprawnym głównie przez wejście do budynku (patio) oraz wejście od strony parkingu z poziomu chodnika poprzez podjazdy dla niepełnosprawnych.

Dodatkowo dostęp do obiektu osobom niepełnosprawnym zapewnia zamontowany dźwig osobowy docierający do każdego piętra budynku. Obiekt został dostosowany do obsługi osób niepełnosprawnych również poprzez zastosowanie odpowiedniej szerokości drzwi w udostępnianych pomieszczeniach. W wyposażeniu zastosowano odpowiednie pomieszczenia sanitarne.

Poziom -1 budynku zagospodarowano w większości na szatnie dla dzieci. Wykonano połączenie ze stołówką umiejscowioną w budynku gimnazjum. Dodatkowo wykorzystano trzy pomieszczenia na sale zajęć korekcyjnych z zapleczem oraz salę zajęć terapeutycznych.

Pozostałe pomieszczenia zagospodarowano na 4 pomieszczenia gospodarcze i archiwum, toalety.
Parter zagospodarowano na potrzeby szkoły. Na tej kondygnacji umiejscowiono sale dydaktyczne, świetlicę oraz salę dla sześciolatków i toalety dla dzieci. Na parterze dodatkowo znajdują się gabinety psychologa i pedagoga szkolnego.

Poziom I piętra - podobnie jak parter - zagospodarowano na potrzeby szkoły podstawowej. Znajdują się tu w większości pomieszczenia administracyjne: dyrekcji i personelu. Na tej kondygnacji umiejscowiono również 6 sal dydaktycznych, toalety, gabinety logopedy, reedukatora, pedagoga i dyrektora.

Poziom II piętra zagospodarowano na potrzeby Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej. Urządzono salę terapii integracji sensorycznej, salę terapeutyczną dla dzieci, pomieszczenie socjoterapii, gabinety pedagogiczne, gabinet dyrektora, sekretariat, pokój nauczycielski, recepcję, salę konferencyjną, terapeutyczną i toalety.

Poziom III ma charakter poddasza, podobnie jak II piętro zagospodarowano na potrzeby Poradni Psychologiczno Pedagogicznej. Urządzono tu 11 gabinetów psychologicznych, sale do zajęć terapeutycznych dla dzieci, pomieszczenia magazynowe i toalety.

Adaptacja i wyposażenie pomieszczeń z przeznaczeniem na przedszkole przy ul. Siedleckiej 12/14 wraz z wykonaniem i wyposażeniem placu zabaw.

Realizację zadania rozpoczęto w 2013 roku. A w grudniu 2014 roku, zgodnie z umową przewiduje się zakończenie prac.
Przedmiotem inwestycji jest adaptacja pomieszczeń położonych na parterze oraz w piwnicy budynku mieszkalnego, wielorodzinnego znajdującego się przy ul. Siedleckiej 12/14 w Warszawie. Celem inwestycji jest stworzenie czterooddziałowego przedszkola łącznie dla ok. 84 dzieci. W części zielonej działki zaplanowano ogród z placem zabaw.

Budynek położony przy ul. Siedleckiej 12/14 powstał pod koniec lat 40. XX w. Bezpośrednio po wybudowaniu,  pełnił on następujące funkcje:

- parter i piwnica - szkoła ze stołówką i kuchnią, pozostałe piętra - mieszkania. Wyższe kondygnacje do dzisiaj mają funkcję mieszkalną. Parter wielokrotnie zmieniał swoje przeznaczenie. Ostatnio pełnił funkcję zamieszkania zbiorowego (pokoje z łazienkami). Piwnica podzielona jest pomiędzy zaplecze części usługowej i komórki lokatorskie.

Budynek posiada 4 kondygnacje nadziemne oraz nieużytkowe poddasze; jest podpiwniczony. Teren ogrodzony (z wyjątkiem granicy północnej, gdzie znajduje się budynek). Na terenie działki są drzewa liściaste i krzewy.

Budynek wyposażony jest w następujące instalacje: centralne ogrzewanie z węzła cieplnego (miejska sieć ciepłownicza), woda zimna z wodociągu miejskiego, woda ciepła z wymiennika w węźle cieplnym, instalacja gazowa z sieci miejskiej, instalacja elektryczna, sieć telefoniczna, sieć domofonowa.

W budynku powstanie przedszkole czterooddziałowe dla dzieci w wieku 3-5 lat. Każdy oddział przewidziany jest dla grupy 21 dzieci - w tym samym wieku. Wszystkie sale o powierzchni nie mniejszej niż 50 m2 wyposażone są we własny węzeł sanitarny.

Posiłki dla dzieci nie będą przygotowywane na terenie przedszkola. Przewiduje się korzystanie z zewnętrznego cateringu – dostaw gotowych posiłków z możliwością ich porcjowania i podgrzewania w pomieszczeniu rozdzielni (kuchni).

Zmywalnia naczyń wyposażona w zlew i zmywarki z funkcją wyparzania oraz szafę przelotową na czyste naczynia. Liczba pomieszczeń przedszkolnych będzie uzupełniona dodatkowo o szatnię dla dzieci, pokój biurowy, pokój logopedy, magazyn leżaków, węzeł socjalny dla personelu, przestrzenie komunikacyjne i inne pomieszczenia pomocnicze.Dla zapewnienia odpowiedniej wielkości sal zajęć będzie wykonywana  rozbudowa budynku w kierunku południowym.

Teren zielony działek zostanie zagospodarowany m.in. na plac zabaw, ścieżki  z elementami małej architektury i zielenią. Zaplanowano budowę nowego ogrodzenia terenu oraz przebudowę głównego wejścia do przedszkola. W tym celu należy zlikwidować schody wewnętrzne, zastępując je stropem. Trzeba też przebudować otwór drzwiowy, umieszczając go na poziomie stropu parteru - dobudowując nowe schody wewnętrzne.

Obiekt będzie spełniał wszelkie normy nowoczesnego obiektu. Ma być przyjazny dla osób niepełnosprawnych. Przy wejściu głównym będzie zainstalowana platformę dla niepełnosprawnych i wózków dziecięcych.
Od strony tarasu ogrodowego zostanie wyremontowana lub odtworzona pochylnia.

Na terenie ogrodu przedszkola powstanie plac zabaw o bezpiecznej nawierzchni poliuretanowej wyposażony w stałe zabawki. Plac zabaw będzie  podzielony na dwie niezależne części - w celu ułatwienia podziału dzieci na grupy wiekowe.

W projekcie przewidziano m.in. nawierzchnię prefabrykowaną, kolorową (m.in. 3 różne kolory) i bezpieczną.

Nawierzchnia musi być odporna na działanie zmiennych warunków atmosferycznych, elastyczna, trwała i przepuszczalna dla opadów. Według postawionych przez nas warunków musi posiadać atest Polskiego Instytutu Higieny i certyfikat zgodności, potwierdzający spełnianie wymogów bezpieczeństwa, zawartych w polskich normach.

Wszystkie zabawki powinny być dostosowane do użytkowania przez dzieci w wieku od 3 do 5 lat.
Plac zabaw będzie wyposażony w m.in.: piaskownicę z siedziskami i pokrywą, huśtawkę podwójną - z dwoma siedziskami, huśtawkę typu „bocianie gniazdo” - z dużym siedziskiem wykonanym z lin polipropylenowych i huśtawkę typu „ważka” - z siedziskami, uchwytami i amortyzatorami w nawierzchni oraz w karuzelę tarczową - z ławkami umieszczonymi tak, by dzieci siedziały twarzami do osi obrotu Zainstalowany będzie też zestaw zabawowy: dwie wieże ze zjeżdżalnią - składający się ze: zjeżdżalni, ślizgu strażackiego lub łańcucha, pomostu ruchomego, drabinki lub pomostu wejściowego, dwóch wież krytych daszkiem. Będą również bujaki stojące, sprężynowe, domek – zadaszony domek z podłogą, pochylnią wejściową i urządzeniem zabawowym  „kółko i krzyżyk”.

W ramach zadania na terenie ogrodu i przed głównym wejściem zostaną wykonane  chodniki, założone nowe trawniki. Nie przewiduje się wycinki istniejących drzew, a jedynie wykonanie na nich prac pielęgnacyjnych. Program przyprzedszkolnego ogrodu będzie uzupełniony o ławki, kosze na śmieci i stoliki z ławkami.

Oprócz wymienionych powyżej dwóch kluczowych inwestycji, na bieżąco prowadzone są remonty placówek oświatowych. Obejmują one m.in.: gruntowną adaptację i przystosowanie pomieszczeń na potrzeby sześciolatków, wymianę okien, drzwi, wymianę, renowację podłóg, remonty dachów, ogrodzeń, tarasów. Wykonywane są liczne prace mające na celu odwodnienie terenu, kompleksowe remonty kuchni, sal gimnastycznych, wentylacji, instalacji elektrycznych, c.o., c.c.w., wod-kan, montaż instalacji oddymiających, izolację i murów i ścian, zabezpieczenia pod względem p.poż.

Tym samym zaniedbania i braki z dawniejszych lat są systematycznie i skrupulatnie usuwane.