Praga zmieniająca swoje oblicze…

Nie tylko nowe inwestycje, ale także remonty, prace konserwatorskie i modernizacyjne w naszej dzielnicy przyczyniają się do wyższego standardu, ale i znaczącej przemiany wizerunkowej. Przedstawiamy Państwu niektóre z nich:

Renowacja zabytkowego budynku LO im. Władysława IV, ul. Jagiellońska 38 Lata realizacji 2007-2011.
Budynek usytuowany jest na skrzyżowaniu ul. Jagiellońskiej z Al. Solidarności. Wzniesiony ok. roku 1905 w konstrukcji tradycyjnej. Architektura wczesnomodernistyczna z elementami dekoracji secesyjnej. Wpisany jest do rejestru zabytków, znajduje się pod ochroną konserwatorską. Budynek ma jedną kondygnację podziemną i trzy nadziemne plus poddasze. Na klatce schodowej na kondygnacjach nadziemnych są zabytkowe posadzki z terakoty. Balustrada schodów ze stali kutej ma dużą wartość zabytkową. Stolarka drzwiowa, posadzka w bramie przejazdowej jest oryginalna i zabytkowa. Wszystkie prace były przeprowadzone zgodnie z zaleceniami konserwatorskimi.

Rewitalizacja obiektu ma na celu przywrócenie jego historycznego charakteru, wyglądu oraz wartości funkcjonalnych i użytkowych. Objęła m.in.: osuszenie murów podziemia i piwnic budynku, remont i renowacja posadzek drewnianych wykonanych z parkietu dębowego w salach lekcyjnych, gabinetach, korytarzach i salach gimnastycznych. Remont i renowacja posadzek kamiennych i ceramicznych, wewnętrznych cokołów i listew przyściennych takich jak: maskowania, obudowy i osłony instalacji grzewczej, zabezpieczenia narożników, drewnianą lamperię, renowację balustrad, drewnianych parapetów wewnętrznych w celu ujednolicenia wyglądu razem z pozostałymi drewnianymi elementami takimi jak: drzwi, cokoły, stolarka drzwiowa wewnętrzna i zewnętrzna. Wykonano też nowe tynki wewnętrznych ścian i sufitów, bramy wjazdowej na dziedziniec szkoły, a także remont toalet, wentylacji grawitacyjnej i remont szatni.

Modernizacja budynku i terenu Gimnazjum nr 32 w ZS nr 112 ul. Otwocka 3. Planowana realizacja w 2014 roku.
Przedmiotem realizowanej inwestycji jest modernizacja dwóch sal gimnastycznych wraz z zapleczem socjalnym, remont dachu budynku szkoły, zaplecza szkoły, sali gimnastycznej oraz remontu dwóch tarasów.

Budynek Zespołu Szkół nr 112 - Gimnazjum 32 usytuowany jest przy ul. Otwockiej 3 w Warszawie. Został wzniesiony w 1927 r., był wielokrotnie przebudowywany i remontowany. W pierwszej połowie rozpoczęto prace związane z modernizacją dachów i tarasów. W lipcu i sierpniu ruszą prace związane z modernizacją sal gimnastycznych. Posadzka sal gimnastycznych nie spełnia wymagań stawianych posadzkom w pomieszczeniach sportowych.

Zaplanowano prace naprawcze tynków wewnętrznych i odmalowanie pomieszczeń. Wymianę stolarki okiennej na nową wraz z parapetami oraz luksfery Wymianę na nowe elementy wyposażenia sal gimnastycznych, np.: drewniane drabinki sportowe, kosze do koszykówki oraz drewniane osłony na grzejniki instalacji c.o. Ze względu na rozgrywki unihokeja w dużej sali gimnastycznej - w celu zapewnienia odpowiednich warunków - zaplanowano wykonanie sportowej bandy do unihokeja.

Aby dostosować remontowane pomieszczenia do obecnych wymogów, zostaną wykonane odpowiednie okładziny ścienne na salach gimnastycznych, zamontowane łapacze piłek, kurtyna dzieląca dużą salę gimnastyczną, unowocześnienie sceny widowiskowej, modernizacja magazynku na antresoli oraz modernizacja drewnianych schodów zaplecza sali gimnastycznej.

W maju ruszyły prace z zakresu modernizacji schodów budynku i remontu dwóch tarasów. Zakres prac obejmuje w szczególności: demontaż pokrycia z blachy wraz z obróbkami oraz instalacji odgromowej, wymianę deskowania, ołacenie dachu wraz z usunięciem torfu zastosowanego do ocieplenia więźby dachowej oraz impregnacji całej konstrukcji dachu za pomocą środków antygrzybiczych i owadobójczych, przebudowę konstrukcji dachu: wybudowanie lukarny od strony patio, wykonanie trzech okien wraz z instalacją elektryczną p.poż. w żelbetowej połaci dachu od strony podwórza, a pełniących funkcję klap oddymiających. Wykonanie termoizolacji więźby dachowej za pomocą wełny mineralnej, pokrycie dachu blachą tytanowo-cynkową na podwójny rąbek stojący, pokrycie dachu papą, naprawę kominów i czap kominowych, wykonanie i zamontowanie ław kominiarskich wraz z balustradami.

Naprawę tynków ścian attyk dachowych; wymianę obróbek blacharskich pasa podrynnowego i nadrynnowego, gzymsów i ścian attyk dachowych na nowe z blachy tytanowo-cynkowej. Wymianę rynien i rur spustowych na nowe z blachy tytanowo-cynkowej; wymianę rur wywiewek kanalizacyjnych; wymianę instalacji odgromowej, zamontowane instalacji podgrzewania rynien. Skucie starych tynków na trzcinie, demontaż deskowania i wykonanie nowej zabudowy z płyt gipsowo-kartonowych wraz z wykończeniem za pomocą powłok malarskich.

Oprócz prowadzonych inwestycji w 2014 roku realizowane są na bieżąco remonty placówek oświatowych:

Przedszkola:

W przedszkolu nr 163 ul. Markowska 18a: remont stolarki drzwiowej w salach dydaktycznych grupy I,  IV, V i drzwi wejściowych do grupy IV i V.

W Przedszkolu nr 165 ul. Ratuszowa 8a: remont pomieszczeń przedszkola: sal zabaw dzieci, sali gimnastycznej, szatni, korytarza. Cześć prac została przeprowadzona w 2013 r.

W Przedszkolu nr 173 ul. K. Szymanowskiego 5a: kompleksowy remont instalacji elektrycznej.

W Przedszkolu nr 184 ul. Ratuszowa 21: naprawa przeciekającego dachu, renowacja podłóg w salach zajęć, naprawa płytek na tarasie, remont węzła c.o. i instalacji ciepłej wody.

W Przedszkolu nr 186 ul. Wołomińska 12/18: renowacja parkietu w dwóch salach. W Przedszkolu nr 217 ul. K. Szymanowskiego 4a: remont pomieszczenia przykuchennego na potrzeby zaplecza kuchni.

Szkoły:

W SP nr 30 ul. Kawęczyńska 2: remont holu przy świetlicy, dużej szatni, i klatki schodowej z wymianą drzwi i zadaszenia, naprawa boiska.

W SP nr 50 ul. Jagiellońska 7: wymiana instalacji c.o. w „starej części szkoły” wraz z remontem pomieszczeń parteru, I i II piętra.

W SP 127 Kowieńska 12/20: wymiana wpustów dachowych oraz warstwy papy termozgrzewalnej w korytach odwadniających dach sali sportowej.

W Gimnazjum nr 30 ul. Szanajcy 17/19: remont pomieszczeń lekcyjnych, szatni, korytarzy.

W Gimnazjum nr 31 ul. Sierakowskiego 9: remont korytarza i sali gimnastycznej, oraz szatni w bloku sportowym.

W LO im. króla Władysława IV ul. Jagiellońska 38: wymiana 2 szt. drzwi wejściowych i remont fragmentu bramy wjazdowej na teren boiska.

W ZS nr 73 ul. Burdzińskiego 4: naprawa przeciekającego dachu.

W latach 2008-2013 przeprowadzono remonty placówek oświatowych obejmujące m.in.: adaptację i przystosowanie pomieszczeń na potrzeby sześciolatków, wymianę okien, drzwi, wymianę i renowację podłóg, remonty dachów, ogrodzeń, tarasów, odwodnienie terenu, kompleksowe remonty kuchni, sal gimnastycznych, wentylacji, instalacji elektrycznych, c.o., c.c.w., wod-kan, montaż instalacji oddymiających, izolację i murów i ścian, zabezpieczenia pod względem p.poż. Ważniejsze przeprowadzone remonty:

Przedszkola:

W Przedszkolu nr 164 ul. Szanajcy 12: wymieniono stolarkę okienną i przeprowadzono  remont  instalacji elektrycznych.

W Przedszkolu 167 ul. Strzelecka 16: przeprowadzono kompleksowy remont kuchni.

W Przedszkolu 171 ul. Równa 2: wykonano zabezpieczenie pod względem p.poż, izolację ścian fundamentowych, wymianę drzwi, remont ogrodzenia.

W Przedszkolu 173 ul. K. Szymanowskiego 5a: Wykonano adaptację pomieszczeń, naprawę tarasu, remont wentylacji kuchni.

W Przedszkolu 174 ul. Markowska 8: przeprowadzono remont pomieszczeń, wymianę stolarki drzwiowej, ułożenie terakoty, kostki, malowanie, remont dachu.

W Przedszkolu 183 ul. Jagiellońska 28: wymieniono stolarkę okienną i przeprowadzono remont instalacji elektrycznych.

W Przedszkolu 184 ul. Ratuszowa 21: wymieniono podłogi, wykonano malowanie pomieszczeń i remont tarasu.

W Przedszkolu 186 ul. Wołomińska 12/18: wykonano remont tarasu, placu zabaw, łazienek, pokoi.

W Przedszkolu 217 ul. K. Szymanowskiego 4a: wykonano remont pomieszczeń i tarasu.
Szkoły:

W SP 30 ul. Kawęczyńska 2: przeprowadzono remont pomieszczeń i przystosowanie na potrzeby sześciolatków, izolację murów i ścian, plac zabaw, remont szatni, remont korytarza i terenu dziedzińca szkoły, remont podłogi sali gimnastycznej.

W SP 73 ul. Białostocka 10/18: wykonanie zabezpieczeń oddymiających i instalacji hydrantowej.

W SP 127 ul. Kowieńska 12/20: remont kuchni.

W SP 258 ul. Namysłowska 1: wykonano adaptację pomieszczeń na potrzeby pięciolatków, częściową wymianę okien, izolację fundamentów, murów, wymieniono ogrodzenie boiska, remont węzła c.o. oraz instalacji c.o. budynku, remont szatni z wentylacją piwnic oraz wykonanie bloku żywieniowego, remont sal lekcyjnych sześciolatków oraz bloku żywieniowego.

W ZS 45 ul. Jagiellońska 7: wykonano remont ogrodzenia i odwodnienie terenu. Wykonano wentylację w budynku, a także remont pokrycia dachu i schodów

W Gimnazjum 31 ul. Sierakowskiego 9: przeprowadzono kompleksowy remont wejścia do budynku, cyklinowanie parkietu, zakup schodołazu dla niepełnosprawnych.

W XX LO ul. Objazdowa 3: remont części szkoły, remont sali gimnastycznej, dachu, remont parteru, piwnic.

W LXXVI LO ul. Kowelska 1: wymieniono instalację elektryczną i komputerową, remont wjazdu, drogi p. poż, parkingu i przyłącza do kanalizacji ogólnospławnej, remont schodów głównych.

W ZS nr 11 i 8 ul. Ratuszowa 13: remont węzła c.o.

W ZS 14 ul. Szanajcy 5: wymiana instalacji elektrycznej, remont częściowy pokrycia dachu.