LXVII sesja Rady dzielnicy Targówek

Dwie uchwały o zmianach

W proponowanym na 3 września porządku dziennym sesji był projekt jednej uchwały. Na początku obrad dodano projekt drugiej uchwały, nie przeszedł wniosek o wprowadzenie interpelacji.

Projekt uchwały o zmianie załącznika do budżetu m.st. Warszawy na 2014 rok pozytywnie zaopiniowało 5 komisji, w głosowaniu został przyjęty jednomyślnie, 22 głosami. Zwiększono o 5 029 163 zł środki, przeznaczone do dyspozycji dzielnicy: 4 770 790 zł na wydatki bieżące na oświatę i wychowanie, 288 373 zł na edukacyjną opiekę wychowawczą, 1 000 000 - wydatki majątkowe na oświatę i wychowanie. Zgodnie z autopoprawkę zarządu, zwiększono o 400 000 zł środki do dyspozycji dzielnicy, z przeznaczeniem na remont pustostanów lokali komunalnych i socjalnych – 300 000 zł i na pomoc społeczną (dodatki mieszkaniowe) – 100 000 zł.

Druga uchwała, przyjęta 15 głosami, przy 6 wstrzymujących się, zawiera pozytywną opinię zaproponowanej zmiany par. 6 Statutu m.st. Warszawy. Dotyczy on wyróżnienia „Zasłużony dla Warszawy”, które przyznawane jest osobom fizycznym lub prawnym, jednostkom organizacyjnym oraz innym podmiotom, wyróżniającym się działalnością na rzecz miasta. Wyróżnienie przyznawać będzie kapituła; zadania tego nie przejmie Rada Warszawy.

K.