LXV sesja Rady dzielnicy Białołęka

Drogi i żłobki

Inicjatywa uchwałodawcza, z którą białołęccy radni zwrócili się do Rady Warszawy, dotyczyła zmian w tegorocznym budżecie. Zmniejszeniu uległy środki na budowę części ulic. Marmurowa na obecnym etapie, po rozstrzygnięciu przetargu, będzie kosztować o 30 tys. zł mniej. Na budowę Twórczej w tym roku zostanie wydane mniej o 258 tys. zł, zaś w przyszłym roku o 140,8 tys. zł. Przebudowa Współczesnej będzie kosztować o 265 tys. zł mniej, zaś o 223 tys. zł mniej budowa ciągu pieszo – jezdnego na jednej z nieruchomości.

Radni proponują wprowadzenie nowego zadania i przeznaczenie na jego realizację w tym roku kwoty 500 tys. zł. Środki te zostaną przeznaczone na przebudowę Ruskowego Brodu na odcinku Jarzębinowa – Zdziarska. Dotychczasowa konstrukcja jezdni zostanie zdemontowana, w to miejsce zostanie ułożona 20-centymetrowa podbudowa z tłucznia i trzy warstwy betonu asfaltowego o łącznej grubości 18 cm, co znacząco poprawi parametry drogi. Kolejne nowe zadanie to budowa chodnika z wjazdami na posesje na 290-metrowym odcinku Warzelniczej. Chodnik zostanie wykonany po jednej stronie. Koszt inwestycji to 100 tys. zł. 70 tys. zł potrzeba w tym roku na budowę chodnika i wjazdy do posesji na 220-metrowym odcinku Ruskowego Brodu do ulicy Verdiego. Na kolejny odcinek do ulicy Olesin potrzebne będą w przyszłym roku środki w kwocie 50 tys. zł, zaś poszerzenie ulicy w 2016 pochłonie kwotę 950 tys. zł. Na budowę ulicy Mańkowskiej potrzebne będą dodatkowe środki w kwocie 119 tys. zł.

Wśród innych zmian w budżecie znajdują się przesunięcia na kolejne lata kwot przeznaczonych na odszkodowania za wywłaszczone nieruchomości, stanowiące wykupy gruntów pod przyszłe inwestycje drogowe.

O 217 tys. zł więcej potrzeba na adaptację pomieszczeń z przeznaczeniem na przyszły żłobek i świetlicę środowiskową. 1,6 mln zł oszczędności na obecnym etapie przyniosła budowa kanału ulgi i modernizacja Rowu Brzezińskiego. 77 tys. zł zaoszczędzono podczas budowy boiska do piłki nożnej i bieżni Białołęckiego Ośrodka Sportu. Środki te zostaną przesunięte na inne zadania inwestycyjne placówki.

Dobra informacja dla młodych małżeństw. Na etap przygotowawczy budowy trzech żłobków przy Odkrytej, Zbyszka z Bogdańca i Krzyżówki zamierza się w tym roku przeznaczyć po 100 tys. zł.

Radni pozytywnie zaopiniowali projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego rejonu ulic Morelowej i Kowalczyka. Jak się pisze w uzasadnieniu „Uchwalenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego rejonu ulic Morelowej i Kowalczyka w Dzielnicy Białołęka m.st. Warszawy, spowoduje zrównoważony rozwój Dzielnicy Białołęka, unormuje istniejącą i przyszłą zabudowę, zakończy konflikty społeczne wynikające z dotychczasowego charakteru zabudowy. Spowoduje przyspieszenie budownictwa w oparciu o uchwalone prawo miejscowe.”

(egu)