LVII sesja Rady Dzielnicy Praga Północ

Jednogłośna sesja

Szesnaście punktów porządku obrad 57. sesji rady dzielnicy Praga Północ mogło zapowiadać długie i męczące obrady. Ale już przyjęcie porządku, do którego dodano jeden punkt dotyczący obrony radnej Urbańskiej z PO przed zamiarem zwolnienia jej z pracy i usunięcia także jednego punktu w sprawie ustanowienia pomnika przyrody, z przyczyn proceduralnych przeszło bez zgrzytów. Rada po krótkim przesłuchaniu radnej Urbańskiej przez radnego Sebastiana Kędzierskiego z PiS postanowiła bronić jej jednogłośnie.

Sprawnie i jednogłośnie rada po przedstawieniu przez przewodniczącego komisji budżetu Ireneusza Tonderę przyjęła korektę budżetu zwiększającą dzielnicowy załącznik do budżetu m.st. Warszawy o ponad 3 miliony złotych z przeznaczeniem na potrzeby płacowe pracowników oświaty. Rada bez głosów przeciwnych odrzuciła szybko kolejną skargę na działalność zarządu, która referowała przewodnicząca komisji rewizyjnej radna Patrycja Sondij, uznając ją za bezpodstawną oraz postanowiła jednogłośnie o rozpoczęciu procedury sprzedaży kolejnego lokalu użytkowego, tym razem przy Floriańskiej 12. Jednogłośnie także skorygowano wcześniejsze uchwały dotyczące statutów Koloni Śliwice i Ząbkowska oraz jednogłośnie powołano na wniosek przewodniczącego dzielnicowej komisji wyborczej Ireneusza Tondery Kolonijną Komisję Wyborczą na Śliwicach. Analogicznej komisji na Ząbkowskiej nie udało się powołać z braku chętnych do pracy w niej mieszkańców. Jednomyślnoś skończyła się w trakcie pytań i interpelacji. Brylował radny Jacek Wachowicz. Nieobecność burmistrza Piotra Zalewskiego powodowała strzały do pustej bramki. Po niespełna półtorej godzinie przewodnicząca Elżbieta Kowalska-Kobus sesję zamknęła.

DCH