Chłodnym okiem

Mamy listy

Wybory samorządowe zbliżają się wielkimi krokami. Wszystkie ugrupowania polityczne i komitety lokalne w trudzie i mozole układają listy wyborcze starając się, aby ich kandydaci byli naj naj naj. Czyni to także Koalicyjny Komitet Wyborczy SLD Lewica Razem. Na listach, które zaprezentujemy w wyborach, znajdą się przedstawiciele różnych zawodów i środowisk naszej dzielnicy. Są ludzie z ogromnym dorobkiem życiowym i doświadczeniem społeczno-zawodowym jak m.in. niżej podpisany były dyrektor/burmistrz Pragi, w mijającej kadencji przewodniczący komisji budżetu, moja małżonka Maria Tondera w mijającej kadencji wiceprzewodnicząca rady dzielnicy, wieloletni radni poprzednich kadencji, jak: Anna Jurczyńska, Ewa Kowalik, Jan Kisiel, Krzysztof Bąk czy Zbigniew Johne, ale również młodzi i dobrze wykształceni prażanie jak Mariusz Borowski w mijającej kadencji przewodniczący komisji prawa, bezpieczeństwa i polityki społecznej czy debiutujący w wyborach: Joanna Marszałek, Paulina Parafieńczyk, Jan Szymaniak, Cezary Gliński, dr Renata Deleżuch i wielu innych. 45% naszych kandydatów stanowią kobiety, z czego jesteśmy niezmiernie dumni.

Oprócz przedstawicieli Sojuszu Lewicy Demokratycznej na naszych listach znajdą Państwo kandydatów Unii Pracy, przedstawicieli Pracowniczych Ogrodów Działkowych, związków zawodowych z OPZZ i Związkiem Nauczycielstwa Polskiego na czele, działaczy uczniowskich klubów sportowych, a nawet osoby ze środowiska Twojego Ruchu. Także przedstawicieli licznych organizacji pozarządowych, jak chociażby Komitet Obrony Lokatorów, Towarzystwo Przyjaciół Pragi, Polski Czerwony Krzyż czy Towarzystwo Przyjaciół Dzieci. Moje koleżanki i koledzy to ludzie kompetentni, cechuje ich skuteczność, rozumienie problemów Pragi i prażan. Będą dobrymi gospodarzami dzielnicy, dbającymi o praworządność i bezpieczeństwo. Mamy nadzieję, że każdy z Państwa odnajdzie na naszych listach kandydata - swojego sąsiada, na którego zechce oddać swój głos i zapewniamy, że na pewno nie będzie to głos zmarnowany. Gwarantujemy zaangażowanie i ciężką pracę naszych kandydatów na rzecz Pragi i jej mieszkańców. Nie pojawiliśmy się znikąd i nie znikniemy po wyborach, jak wiele efemerycznych komitetów wyborczych. Jesteśmy z Pragi. Tu mieszkamy. Sprawy prażan i Pragi są dla nas ważne.

Ireneusz Tondera
przewodniczący
Rady Dzielnicowej
SLD Praga Północ
i.tondera@upcpoczta.pl