LVIII sesja Rady Dzielnicy Praga Północ

Końcówka kadencji

Pięćdziesiąta druga sesja północnopraskiej rady była chyba jedną z ostatnich w tej kadencji, choć do wyborów jeszcze półtora miesiąca. Widać było, że ta rada wyczerpała swój potencjał, a zbliżająca się dla niektórych wizja wyborów wyraźnie przesłaniała im horyzonty myślowe.

Merytorycznie niby wszystko w porządku, dwie kolejne korekty budzetu przedstawione przez przewodniczącego komisji Ireneusza Tonderę przyszły jak zwykle bez dyskusji. Dzielnica zwiększyła swój załącznik o kolejne dwa miliony złotych z przeznaczeniem na najpilniejsze wydatki w gospodarce komunalnej. Poprzesuwano także środki bieżące i inwestycyjne, by dostosować je do aktualnego zapotrzebowania i zapewnić finansowanie otwartych już inwestycji. Dobra wiadomość dla mieszkańców kolejnych komunalnych kamienic przy Bródnowskiej 2, 14, 18, 20, 22 Kawęczyńskiej 18, 20, 24, 26, 41, 43, 45, 65, 73 Kowieńskiej 4, Siedleckiej 26, 29, 45, Wileńskiej 25, 29 Ząbkowskiej 50, które będą dozbrajane w instalacje centralnego ogrzewania i centralnej ciepłej wody.

Dobra wiadomość dla użytkowników przedszkolnych placów zabaw: znalezione zostały środki i do kwietnia 2015 wszystkie praskie placówki przedszkolne będą miały zmodernizowane place zabaw. Jednogłośnie rada zaaprobowała uzupełnienie statutu o zapis pozwalający uhonorowanie zarówno osób fizycznych jak i prawnych wyróżnieniem „Zasłużony dla Warszawy”.

Duże rozbieżności pojawiły się natomiast przy opiniowaniu studium zagospodarowania m.st. Warszawy w części dotyczącej dwóch obszarów na Pradze Północ: Golędzinowa i Portu Praskiego. Przepadły wnioski radnych Piotra Pietruszyńskiego, który wnosił o ograniczenie zabudowy w Porcie Praskim do 30 metrów i radnego Roberta Kazaneckiego, który samotnie bronił zapisów pozostawiających Trakt Nadwiślański. Jednogłośnie przeszła natomiast propozycja Ireneusza Tondery, aby wprowadzić zapis zabezpieczający na obydwu omawianych obszarach miejsca dla placówek oświatowych.

Końcówka sesji to debata nad sytuacją obecnych na sesji mieszkańców Strzeleckiej 8, którym z powodu niepłacenia faktur przez prywatnego właściciela budynku MPWiK odcięło wodę. Opozycja w osobie radnego Jacka Wachowicza odsądzała Bogu ducha winien zarząd od czci i wiary,  czyniąc go winnym klęsk wszelakich. Burmistrz Zalewski cierpliwie tłumaczył zawiłości prawa, argumenty nie przemawiały. Debatę i praktycznie sesję zakończyło zaproszenie zainteresowanych mieszkańców Strzeleckiej 8 na rozmowę do burmistrza. Chwilę przed zamknięciem posiedzenia rada zapoznała się z planowanym przebiegiem obchodów 220. rocznicy Rzezi Pragi w pierwszych dniach listopada.

DCH