Chłodnym okiem

Do wyborów 40 dni

Cztery lata temu wybraliście Państwo trójkę radnych dzielnicy z list SLD; Marię Tondera, Mariusza Borowskiego i Ireneusza Tonderę. Radna Maria Tondera w praskim samorządzie przez cztery lata pełniła funkcję wiceprzewodniczącej praskiej rady. Mariusz Borowski przewodniczył komisji prawa, bezpieczeństwa i polityki społecznej, a niżej podpisany - komisji budżetu. Pełniliśmy w radzie ważne funkcje, będąc - mówiąc nieskromnie - jej filarami. Dziś pozwalam sobie na swoisty rachunek sumienia i podsumowanie tego, co zrobiliśmy w mijającej kadencji, jako Państwa reprezentanci.

Po pierwsze, przez cztery lata dbaliśmy o stabilność budżetu dzielnicy bacząc, by wszechobecny kryzys jak najmniej boleśnie odbijał się na jakości funkcjonowania samorządu. W latach 2007-2013 tylko wydatki inwestycyjne na Pradze Północ wyniosły ponad 156 milionów złotych. Dbaliśmy, aby środki były lokowane jak najbardziej zasadnie, stąd większość wydatków szła na oświatę, gospodarkę komunalną i politykę społeczną.

Po drugie, nadal trwa rewitalizacja praskich kamienic np. Markowska 12,14 itp. i praskiej przestrzeni publicznej, czego koronnym przykładem jest modernizacja terenów wewnątrzosiedlowych osiedla Praga I w obrębie ulic Targowa, Cyryla i Metodego, Jagiellońska, Ratuszowa czy rewitalizacja placu Hallera. Poniesione wydatki na ten program w ostatnich latach to ponad 6 milionów złotych.

Po trzecie, zakończone zostały inwestycje, których wielu z Państwo oczekiwało, czyli budowa dwóch budynków komunalnych pomiędzy Białostocką a Grodzieńską i dwóch osiedli komunalnych na Golędzinowie. Praga wzbogaciła się o ponad 400 mieszkań. Całość za ponad 55 milionów złotych.

Po czwarte, zmienił się wygląd ważnych arterii komunikacyjnych na Pradze (Kawęczyńska i Markowska - 5,5 miliona złotych), poprzez kompletną ich przebudowę, zmianę nawierzchni i budowę nowych chodników. Zrealizowane zostały także prace nad innymi mniejszymi, lecz nie mniej ważnymi drogami, jak modernizacja ulic: Kowieńskiej, Brzeskiej, Tarchomińskiej, Bródnowskiej, Nusbauma, Burdzińskiego, Szanajcy, Młota - za prawie 3 miliony złotych.

cdn.

Ireneusz Tondera
przewodniczący Komisji Budżetu
Rady Dzielnicy Praga Północ
Sojusz Lewicy Demokratycznej
i.tondera@upcpoczta.pl