LIX sesja Rady Dzielnicy Praga Północ

Ostatnia sesja tej kadencji?

Pięćdziesiąta dziewiąta sesja rady dzielnicy Praga Północ została zdominowana przez kwestie budżetowe. Radni decydowali o przesunięciach w tegorocznym budżecie, wyrazili także opinię o projekcie dzielnicowego załącznika do budżetu m.st. Warszawy na rok przyszły.

Porządek obrad uzupełniono na wniosek przewodniczącego dzielnicowej komisji wyborczej Ireneusza Tondery o projekt uchwały w sprawie ważności wyborów do Rady Kolonii „Śliwice” przeprowadzonych w dniach 11-12 października. Na wniosek burmistrza Piotra Zalewskiego wprowadzono kolejną trzecią na tej sesji korektę budżetowego załącznika. Wszystkie korekty, które w imieniu komisji budżetu przedstawił jej przewodniczący Ireneusz Tondera spowodowały, iż dzielnicowy załącznik Pragi Północ urósł o prawie 8 milionów złotych. Uzupełniono istniejące braki w dziale oświata i gospodarka komunalna, dzięki czemu pracownicy oświaty nie muszą się martwić o swoje pensje, użytkownicy zasobów komunalnych o czystość i dostawy energii, a wspólnoty mieszkaniowe o płynność finansową. Otwarto także nowe tytuły inwestycyjne w zakresie doposażania mieszkań komunalnych w media w ramach programu „Ciepło sieciowe w mieszkaniach komunalnych”. Padły adresy: 11 Listopada 14, Bródnowska 2, 14, 18, 20, 22, Kawęczyńska 18, 20, 24, 26, 41, 43, 45, 65, 73, Kowieńska 4, Siedlecka 26, 29, 45, Środkowa 3, 3a, 12, 17, Tarchomińska 12 Wileńska 25, 29, Ząbkowska 50, dla których rozpocznie się przygotowywanie dokumentacji. Wszystkie korekty budżetu przeszły jednogłośnie i praktycznie bez dyskusji. Dyskusji też nie było po przedstawieniu opinii komisji budżetu o projekcie dzielnicowego załącznika do budzetu m.st. Warszawy na rok przyszły. Przewodniczący Ireneusz Tondera nie zostawił na nim suchej nitki.” Zaopiniować negatywnie załącznik dzielnicowy do wstępnego projektu uchwały budżetowej miasta stołecznego Warszawy na 2015 rok przesłany pismem z 30 września 2014 r.”  taka była konkluzja jego wystąpienia.  Dla prawidłowej realizacji zadań niezbędne jest uzupełnienie niedoboru środków finansowych na łączną kwotę 53 287 895 złotych - wyliczał. Największe braki występują w tradycyjnie w wydatkach bieżących działów oświata i wychowanie - ponad 14 milionów złotych, gospodarka mieszkaniowa - ponad 8 milionów i pomoc społeczna - 2 miliony. Dramatycznie kształtują się potrzeby remontowe w dzielnicy, które szacowane są na ponad 26 milionów. Tu dominują potrzeby placówek oświatowych - 13 milionów złotych, obiektów sportowych - 9 milionów, a także drogi gminne i wewnętrzne - 3,6 miliona. Po takim sprawozdaniu nawet zarząd dzielnicy nie bronił tego budżetu. Rada przy 9 głosach wstrzymujących (radnych PO) budżet na rok 2015 zaopiniowała negatywnie.

Również Ireneusz Tondera jako przewodniczący dzielnicowej komisji wyborczej był sprawozdawcą kolejnego punktu obrad, czyli projektu  uchwały w sprawie ważności wyborów do Rady Kolonii „Śliwice” przeprowadzonych w dniach 11-12 października 2014. Rada jednogłośnie wyniki wyborów uznała i powołała nowa radę kolonii w składzie Karolina Krajewska, Żaneta Sosnowska, Agnieszka Wierzbicka, Mariusz Rusin, Karolina Drachal, Łukasz Góralczyk ,Tomasz Szpociński, Michał Grabarczyk, Joanna Kopeć-Kobierecka.

Ostatnim merytorycznym punktem było wyrażenie zgody na sprzedaż lokalu użytkowego przy ulicy Konopackiej 15, którą rada wydała. Kolejna godzina to seria zapytań opozycji o wszystko: ślimaczący się remont Targowej 56, otwarcie Muzeum Pragi, otwarcie metra, planowane w związku z tym imprezy i przedsięwzięcia. Na wiele z nich burmistrz Zalewski nie był w stanie odpowiedzieć z racji, iż są to inwestycje miejskie. Zirytowany napastliwością szczególnie radnego Wachowicza zażądał pytań na piśmie. Sesję przewodnicząca Elżbieta Kowalska-Kobus po dwóch godzinach zamknęła.

DCH