Elektrociepłownia Żerań wczoraj i dziś - część 1

Dzień otwarty w Elektrociepłowni Żerań, który już za nami, stał się dobrym pretekstem, by przyjrzeć się zmianom zachodzącym w zakładzie. W 2012 EC Żerań, po 12 latach działania w strukturach szwedzkiego koncernu Vattenfall, znów zyskała polskiego właściciela. Akcje odkupiła notowana na Warszawskiej Giełdzie Papierów Wartościowych spółka Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo SA., kontrolowana przez Skarb Państwa. 

Wszystkie zakłady: Siekierki, Żerań, Kawęczyn, Wola, Pruszków już wcześniej stanowiły jeden organizm, noszący nazwę Elektrociepłownie Warszawskie, a teraz wchodzą w skład spółki PGNiG Termika SA, która jest największym w Unii Europejskiej producentem ciepła i energii elektrycznej, wytwarzanych metodą kogeneracji.

Kogeneracja jest procesem technologicznym, polegającym na jednoczesnym wytwarzaniu energii elektrycznej i ciepła użytkowego, w tzw. skojarzeniu. Dzięki tej metodzie znacząco zmniejsza się zużycie paliwa. Wytworzony strumień pary wodnej służy bowiem jednoczesnemu produkowaniu energii elektrycznej i energii cieplnej, dając spore oszczędności, jeśli chodzi o zużycie paliwa. W porównaniu z klasyczną ciepłownią lub z elektrownią kondensacyjną, kogeneracja ma zatem znaczącą przewagę także z punktu widzenia ekologii, właśnie ze względu na mniejsze zużycie paliwa.

Zakłady PGNiG Termika produkują 70% ciepła użytkowego dostarczanego do mieszkańców Warszawy, 60% ciepła dostarczanego do mieszkańców Pruszkowa, Piastowa i Michałowic, jeśli zaś chodzi o produkcję energii elektrycznej - firma pokrywa zapotrzebowanie stolicy w 65%. W skali Polski zakłady Termiki produkują 11% wytwarzanego w naszym kraju ciepła użytkowego, a więc gorącej wody w kranach i kaloryferach i 4,4 TWh energii elektrycznej (terawatogodziny, terawat=1012 watt = 1 000 gigawattów, przyp. red.)

PGNiG Termika wykorzystuje do produkcji ciepła i energii elektrycznej głównie węgiel kamienny. Rozpoczęto budowę gazowej instalacji kogeneracyjnej w Pruszkowie i trwają prace nad rozpoczęciem podobnej inwestycji na Żeraniu. Zwiększa się też wykorzystanie ekologicznej biomasy, która jest najstarszym i coraz szerzej współcześnie wykorzystywanym odnawialnym źródłem energii. Biomasa stanowi trzecie co do wielkości naturalne źródło energii. Wedle definicji dyrektywy Unii Europejskiej biomasa to podatne na rozkład biologiczny frakcje produktów, odpady i pozostałości przemysłu rolnego (łącznie z substancjami roślinnymi i zwierzęcymi), leśnictwa i związanych z nim gałęzi gospodarki, jak również podatne na rozkład biologiczny frakcje odpadów przemysłowych i miejskich.

W kolejnym wydaniu NGP zagłębimy się w historię Elektrociepłowni Żerań.

Elżbieta Gutowska