LXIV sesja Rady dzielnicy Białołęka

Projekt budżetu na 2015

Jakkolwiek dziwnie by to nie brzmiało, białołęccy radni nadali i znieśli nadanie nazwy ulicy Ceramicznej. Uchwała ta ma merytoryczny związek z uchwałą w sprawie nadania statutu dzielnicy Białołęka i z wnioskiem o zaopiniowanie projektu uchwały Rady m.st. Warszawy w sprawie nadania, zmiany i zniesienia nazw ulic w Dzielnicy Białołęka m.st. Warszawy, z którym wystąpiło Biuro Geodezji i Katastru Urzędu m.st. Warszawy.  

Nowo budowana droga dojazdowa do ulicy Wilkowieckiej otrzyma nazwę Stuletnia. Biuro Geodezji i Katastru poprosiło radnych o zaopiniowanie tej nazwy.

Radni głosowali również nad wniesieniem inicjatywy uchwałodawczej do Rady m.st. Warszawy w sprawie zmian w białołęckim załączniku do budżetu na ten rok. Jeśli chodzi o zmiany w planie wydatków majątkowych, to mają być one zwiększone o 398 tys. zł. Proponowane zmiany w planie wydatków bieżących to ich zwiększenie o 1,6 mln zł.

Już czas na zaopiniowanie wstępnego projektu budżetu na rok 2015, co właśnie miało miejsce na tej sesji. Generalna opinia była pozytywna, z jednym wyjątkiem dotyczącym inwestycji pod nazwą „Budowa szkoły podstawowej i gimnazjum przy ul. Warzelniczej”, który otrzymał nowe brzmienie: Zakres zadania obejmuje budowę obiektu oświatowego – szkoły podstawowej dla około 650 dzieci (klasy I-VI) oraz gimnazjum dla około 400 uczniów wraz z zapleczem świetlicowym, parkingiem, boiskami sportowymi, placem zabaw, zagospodarowaniem terenu, dojściem i dojazdem. W 2015 r. planowane  jest zakończenie prac projektowych, uzyskanie pozwolenia na budowę oraz rozpoczęcie budowy obiektu.

(egu)