Liście kasztanowców przestaną być problemem

Podobnie jak w latach ubiegłych, Zarząd Oczyszczania Miasta bezpłatnie odbierze liście kasztanowców z terenów zieleni instytucji publicznych. Z tej pomocy mogą skorzystać m.in. placówki oświatowe i opiekuńcze, instytuty naukowe, muzea, zakłady opieki zdrowotnej czy ogrody jordanowskie.

Zarząd Oczyszczania Miasta rozpoczął już prace polegające na załadunku, wywozie i utylizacji liści kasztanowców rosnących przy instytucjach publicznych znajdujących się na terenie m.st. Warszawy.

Liście wygrabione przez zarządzających posesjami, powinny zostać zebrane w pryzmy lub zapakowane do worków foliowych. Tak przygotowane będą bezpłatnie odbierane przez ZOM do końca listopada.

Warunkami odbioru liści są:
a) zgłoszenie dotyczące wywozu – do piątku, 28 listopada - pod numerem telefonu 22 277 04 57, 22 277 04 58. (Uwaga! Każda instytucja publiczna może zgłosić potrzebę zabrania liści tylko raz, nie będzie możliwości ponowienia wywozu);

b) liście powinny być zgrabione w pryzmy lub zapakowane do worków;

c) zabierane będą tylko liście kasztanowców, nie mogą być pomieszane z liśćmi innych drzew i gałęziami;

d) liście powinny być zgromadzone w miejscu, do którego będzie mógł dojechać samochód;

e) instytucja zgłaszająca potrzebę wywozu powinna określić ilość suszu, tj. liczbę oraz pojemność worków, w których zgromadzono liście lub wielkość pryzmy (np. 3mx4mx2m.)

Grabienie i utylizacja liści kasztanowców z poczwarkami szrotówka kasztanowcowiaczka to najprostsza i najtańsza metoda ograniczenia populacji szkodnika. Gąsienice tego niewielkiego owada żywią się warstwą miękiszową liści kasztanowca, obniżając jego zdolność do fotosyntezy. Przez to liście żółkną, zasychają i przedwcześnie opadają. Osłabione drzewa próbują odzyskać równowagę i kwitną jesienią, co dodatkowo je osłabia przed zimą. Zaburzenie cyklu kwitnienia może doprowadzić drzewo do całkowitego obumarcia w przeciągu 10 lat.