Wyjątkowe przedszkole

Przedszkole 174 znajdujące się przy ul. Markowskiej 8 jest jedną z nielicznych placówek, biorących udział w prestiżowym projekcie Miasta Stołecznego Warszawy, pt.: „Warszawski model wspomagania szkół i przedszkoli jako przykład systemowego rozwiązania dla obszarów metropolitalnych”.

Anna Milewska - dyrektor Przedszkola nr 174 w Warszawie: Dzięki udziałowi w projekcie możliwe jest wypracowanie ciekawych, nowoczesnych rozwiązań w zakresie pracy dydaktyczno-wychowawczej. Współczesne przedszkole to nie tylko placówka kształcenia i wychowania dzieci. To również ważne ogniwo w społeczności lokalnej, łączące mieszkańców i instytucje lokalne. Przedszkole daje wsparcie rodzinom dzieci, ale też korzysta z ich wiedzy i doświadczenia. Chcemy walczyć z powszechnym stereotypem, że rodzice i nauczyciele stanowią przeciwieństwo i trudno im się porozumieć. Nie ma konfliktu interesów, nie ma konfliktu oczekiwań, jeśli zrozumie się wzajemne potrzeby.

Dzięki pomocy ekspertów, w placówce wypracowuje się standardy, jakie już dawno funkcjonują w wysokorozwiniętych krajach na całym świecie. Jako jedyna placówka w dzielnicy, przedszkole posiada wypracowany program współpracy z rodzicami „Rodzice i nauczyciele-partnerstwo w dobrym stylu”, zakładający stworzenie sieci współpracy w celu osiągnięcia najwyższych standardów, umożliwiających w przyszłości podjęcie starań o uzyskanie certyfikatu jakości ISO.

Michał Sieradzan-Przybyłowicz - pedagog, trener oświaty, ekspert w projekcie: Niezmiernie cieszy fakt, że istnieją placówki oświatowe, w których dyrekcja i nauczyciele wykazują tak wielką aktywność w dążeniu do podnoszenia jakości na rynku usług edukacyjnych. Wychowanie i edukacja nigdy nie dadzą oczekiwanych efektów, jeśli pominiemy jedno z najważniejszych ogniw, często niedocenianych, jakim jest przedszkole. Z inicjatywy kadry Przedszkola 174, podczas warsztatów i konsultacji, a także doradztwa indywidualnego, udało się wypracować niezwykle istotne rozwiązania na poziomie światowym. Nie wykształcimy i nie wychowamy światłego i mądrego społeczeństwa na miarę XXI wieku, jeśli na samym początku drogi edukacyjnej dziecka nie zadbamy o klimat społeczny przedszkola. Dzieci spędzają długie godziny w oczekiwaniu na swoich rodziców, dlatego niezbędne jest wypracowanie rozwiązań tworzących atmosferę wzajemnego zrozumienia i współpracy z rodzinami podopiecznych. I w tym przedszkolu to się udało.

Regularnie organizowane warsztaty dla rodziców, prowadzone przez nauczycieli przedszkola, ale również zajęcia warsztatowe prowadzone dla dzieci i nauczycieli przez rodziców, dodatkowe dyżury nauczycieli, zaangażowanie większości rodziców w organizację imprez przedszkolnych - bez konieczności proszenia o każdą pomoc (rodzice sami oferują pomoc), to tylko początek sukcesów, jakimi może pochwalić się Przedszkole nr 174.

Anna Milewska: Wdrożenie programu przerosło nasze najśmielsze oczekiwania. Zawsze możemy liczyć na pomoc ze strony rodziców. Często otrzymujemy nawet więcej wsparcia niż jest nam potrzebne. A to dopiero początek nowej jakości w zakresie współpracy. Na początku bieżącego roku szkolnego przeprowadziliśmy rozbudowaną ankietę dla rodziców w celu określenia oczekiwań w zakresie funkcjonowania przedszkola. Jej wyniki pokazują, że możemy być dumni ze swojej pracy i z rodziców naszych dzieci, ale jej wyniki dają również wiele wskazówek do wykorzystania w dalszej pracy. W zanadrzu mamy jeszcze wiele niespodzianek i nieraz zaskoczymy. Nasze nauczycielki i dzieci uczą się regularnie języka migowego, uczestniczymy w licznych szkoleniach i warsztatach podnoszących nasze kompetencje dydaktyczno-wychowawcze. Nie ukrywamy również, że nie byłoby to możliwe bez wsparcia i bez udziału Urzędu Dzielnicy, który nigdy nie odmawia pomocy.

Anna Zawadka, nauczycielka w Przedszkolu nr 174: czasami jest ciężko, czasami jesteśmy bardzo zmęczone, ale wiemy, że nasz zawód to nie praca opiekunki dziecięcej, tylko nauczyciela kształtującego przyszłe pokolenia. Dlatego warto poświęcić swój czas i dać z siebie maksymalnie dużo energii, a przy tak dobrej współpracy z rodzinami dzieci, ciężka praca nauczyciela, może też przynieść ogromną satysfakcję. Lubimy rodziców naszych dzieci i nie potwierdzamy stereotypu, że współdziałanie jest trudne.

Zespół Przedszkola nr 174 pokazuje, że nawet niewielka instytucja może okazać się wielką, jeśli ma się tylko wielkie serce i kocha swoje powołanie. Nowocześnie, w atmosferze współpracy, przeciw stereotypom- oby tak dalej!

Leszek Płoński

pedagog

przyjaciel Przedszkola nr 174