I sesja Rady Dzielnicy Praga Północ

Nieudana sesja

Pierwsza po wyborach sesja północnopraskiej rady rozpoczęła się zgodnie z wolą Pani Prezydent 9 grudnia o godzinie 18.30 i ….. do chwili obecnej się nie zakończyła.

Porządek obrad nie był skomplikowany. Otwarcie sesji przez przedstawiciela prezydenta. Informacja przewodniczącego Dzielnicowej Komisji Wyborczej o wynikach wyborów oraz wręczenie radnym zaświadczeń o wyborze. Złożenie ślubowania przez radnych. Wybór przewodniczącego rady dzielnicy. Ustalenie liczby i wybór wiceprzewodniczących rady dzielnicy. Zamknięcie sesji.

Początkowo szło dobrze. Wszyscy radni byli obecni, wszyscy odebrali zaświadczenia o wyborze i złożyli ślubowanie. Zacięło się przy wyborze przewodniczącego. Radni najliczniejszego klubu PiS zgłosili do wyboru szefa radnych z poprzedniej kadencji Ryszarda Kędzierskiego i wydawało się, że koalicja PiS i PWS stanie się faktem. Pojawiła się na krótko kandydatura radnego SLD Ireneusza Tondery, ale szybko została wycofana. Wynik głosowania był dla wielu zaskoczeniem. Ryszard Kędzierski otrzymał 10 głosów „za” i …. nie został wybrany na przewodniczącego rady dzielnicy. Czwórka radnych oddała głos nieważny, ośmiu było przeciw, a jedna osoba się wstrzymała. Okazało się że radni PiS i PWS nie dogadali się w sprawie podziału powyborczych łupów. W tej sytuacji prowadzącej obrady radnej seniorce Hannie Jarzębskiej z PO nie pozostało nic innego, jak ogłosić przerwę w obradach. Nie podała jednak terminu jej wznowienia. Pierwsza sesja trwa i trwać może.

DCH