Walerian świętuje

10 grudnia Szkoła Podstawowa nr 84 przy ul. Radzymińskiej 227 obchodziła niezwykły jubileusz - 100-lecie działalności. Powstała na Elsnerowie, potem była przeniesiona na Zacisze, podzielona, w 1939 roku zniszczona przez pociski niemieckie; w latach 1945-46 odnowiona przez mieszkańców Zacisza. Działała w kilku budynkach. W 1962 roku została uroczyście otwarta jako Pomnik Tysiąclecia Państwa Polskiego; w 1966 roku otrzymała imię Waleriana Łukasińskiego. To tylko niektóre fakty z historii szkoły, do której obecnie uczęszcza 812 uczniów, pracuje 72 nauczycieli (w tym 6 absolwentów SP 84).

Historię i obraz współczesnej szkoły nakreśliła podczas uroczystości dyrektor Zofia Rostek, m.in. metody nauczania, aktualne projekty, sukcesy w konkursach, m.in. matematycznych, przyrodniczych i sportowych. Za działania dydaktyczno-wychowawcze SP 84 otrzymała m.in.: certyfikat Szkoły „Wars i Sawa”, tytuł „Miejsce przyjazne książce” oraz certyfikaty: „Szkoła przyjazna uczniom z dysleksją” i „Varsavianistyczna Szkoła”. Realizowane są ciekawe projekty i programy, m.in.: „Kulturalna Warszawa inspiracją dla dzieci”, „Szkoła z klasą 2.0.”, „Cała Polska czyta dzieciom”, „Z muzyką za pan brat”, „Dotknij przeszłości Warszawy… śladami legend i nie tylko.” Szkoła współpracuje m.in. z Politechniką Warszawską, domami kultury, parafiami, szkołami, Towarzystwem Rozwijania Aktywności dzieci „Szansa”, UKS „Junak” i Sprint; w ramach działań profilaktycznych – z policją, Strażą Miejską, Wojewódzką Stacją Sanitarno-Epidemiologiczną. Prowadzi wiele akcji, np. „Bezpieczna droga do szkoły”, „Czyste powietrze”, „Bezpieczny Internet”, „Umiemy mówić NIE”. Organizuje m.in. Warszawską Olimpiadę Języka Angielskiego dla uczniów klas II-III oraz dla klas V-VI, a także dzielnicowe konkursy: „Bajka rodzinna” i „Na szkle malowane”.

Wizytówką Szkoły Podstawowej nr 84 jest także nowoczesne zaplecze dydaktyczne, które tworzy dzieciom warunki do wszechstronnego rozwoju – podkreśliła dyrektor Zofia Rostek. Podziękowała kolejnym władzom szkoły, kadrze pedagogicznej, pracownikom administracji, rodzicom, władzom dzielnicy Targówek, sprzymierzeńcom i przyjaciołom szkoły oraz absolwentom, którzy działają teraz jako wolontariusze. W podsumowaniu zapewniła: „Pracujemy tak, by nasza szkoła była kreatywna, otwarta, nowoczesna, czysta, elastyczna, partnerska, ciekawa, jakościowa, aktywna. Dążymy do tego, aby nasz absolwent był: ambitny, błyskotliwy, sumienny, odpowiedzialny, logiczny, wszechstronny, empatyczny, nieprzeciętny, tolerancyjny.”

Gratulacje i podziękowania pedagogom i uczniom złożyli goście: Krzysztof Król – doradca prezydenta RP, ks. Andrzej Mazański z parafii Świętej Rodziny, Joanna Wielhorska – przedstawicielka Kuratorium Warszawskiego, Beata Murawska – z-ca dyrektora Biura Edukacji, Sławomir Antonik – burmistrz Targówka, senator Marek Borowski, Ewa Balasiewicz - wiceprzewodnicząca Oddziału ZNP Praga Północ-Targówek-Białołęka, Ewa Ojdym-Węgrzyniak – przewodnicząca Komisji Miedzyzakładowej nr 517 NSZZ „Solidarność”, Rada Rodziców  z przewodniczącym Cezarym Szynkiewiczem, Jerzy Skucha – prezes Polskiego Związku Lekkiej Atletyki, oraz radni: Zbigniew Poczesny, Dorota Kozielska, Tomasz Cichocki i Marcin Skłodowski. „Jestem dumny, że jestem absolwentem tej szkoły” – powiedział Zygmunt Chajzer, z wdzięcznością wspominając nauczyciela wuefu.

Z okazji jubileuszu SP 84 otrzymała wiele prezentów: od prezydenta Warszawy – 5 tysięcy zł na pomoce  dydaktyczne, 5 tysięcy zł na ten sam cel od burmistrza Targówka, podświetlony globus od senatora Marka Borowskiego, a od dyrektorów szkół i księży – książki, które wzbogacą zasoby biblioteki. Najtrwalszą pamiątką będzie ufundowany przez Radę Rodziców „dąb Walerian”, posadzony przy szkole w przeddzień jubileuszu.

Bogatą część artystyczną rozpoczęła grupa uczniów, którzy na cymbałkach zagrali „Oto dziś dzień krwi i chwały”. Potem chór szkolny zaprezentował piękne piosenki. Śpiewająco zaprezentował się z chórem absolwent szkoły i w duecie – absolwentka. Potem wystąpiły zespoły tańczące, śpiewające i recytujące; na koniec – znów cymbałki.

K.