Między Targówkiem a Essen

19 listopada u burmistrza Grzegorza Zawistowskiego odbyło się spotkanie, w którym udział wzięła delegacja z Essen z dyrektorem tamtejszej szkoły Wolfgangiem Hegemannem oraz przedstawiciele szkół z Targówka: dyrektor XLVI Liceum Ogólnokształcącego z ul. Żuromińskiej Marek Nocuła i dyrektor Gimnazjum 145 z ul. Krasiczyńskiej 4/6 Maria Jolanta Nawrocka. Tego dnia podpisana  została umowa o współpracy i wymianie młodzieży szkolnej między tymi trzema szkołami.

Z treści umowy wynika, że szkoły będą pogłębiały międzyszkolne partnerstwo, które ma na celu rozwój zrozumienia różnych kultur i stosunków między polskimi a niemieckimi uczniami i nauczycielami. Nie jest to typowa umowa o współpracy ze szkołami niemieckimi, jakich jest wiele na Targówku. Podstawą i motywem jej podpisania było pismo burmistrza dzielnicy do burmistrza Essen z czerwca bieżącego roku, w którym burmistrz Targówka, na prośbę dyrekcji i młodzieży liceum zwrócił się do burmistrza Essen z prośbą o nawiązanie przyjacielskich kontaktów i współpracy z odpowiednią szkołą w Essen. W piśmie zawarte zostały bardzo ważne przesłania: „W wychowaniu naszej młodzieży zwracamy szczególną uwagę na pielęgnowanie pamięci historycznej, związanej z naszą lokalną społecznością i naszą dzielnicą. W tym roku Warszawa będzie obchodziła uroczyście siedemdziesiątą rocznicę wybuchu 1 sierpnia Powstania Warszawskiego. Wielu naszych mieszkańców w czasie tego Powstania poniosło śmierć. Tysiące naszych mężczyzn zostało po upadku Powstania wywiezionych do Niemiec na roboty przymusowe. 26 sierpnia 1944 roku z naszej dzielnicy wywieziono do Essen setki mężczyzn. W tej grupie byli też 17 - 18-letni chłopcy, rówieśnicy uczącej się w naszym liceum młodzieży. Wielu z wywiezionych do Essen naszych bliskich straciło tam życie na skutek działań wojennych i pochowani są na cmentarzach w Essen. Los ich i miejsca pochówku przez dziesiątki lat były nieznane. Dopiero po 60 latach udało się odnaleźć kwaterę wojenną 23b na cmentarzu Suedwestfriedhof w Essen, gdzie pochowanych jest kilkudziesięciu byłych mieszkańców naszej dzielnicy. Część z nich pochowano pod ich nazwiskami, jak 18-letniego Mieczysława Wincha, część – jako „nieznanych”, np. Kazimierza Soporowskiego, obrońcę twierdzy Modlin w 1939 roku, żołnierza AK i Powstańca Warszawskiego… Intencją naszej młodzieży z Warszawy jest zaopiekowanie się kwaterą 23b na cmentarzu Suedwestfriedhof w Essen oraz nawiązanie przyjacielskich kontaktów z młodzieżą miasta Essen. Mam nadzieję, że Pan oraz zarząd miasta Essen przychyli się pozytywnie do naszej inicjatywy.”

Odpowiedź z Essen nadeszła bardzo szybko, czego dowodem jest wizyta delegacji ze szkoły w Essen i podpisanie umowy. Pierwszy 7-dniowy wyjazd grupy polskiej młodzieży do Essen planowany jest w marcu przyszłego roku.
Warto wiedzieć, że miasto Essen było niedawno, przez rok „Europejską Stolicą Kultury”.