I sesja Rady dzielnicy Białołęka

Wybory po wyborach

Pierwsza sesja nowej kadencji zwykle poświęcona jest wyborom władz zarządów i rad. Tak było i w Białołęce.
Na początek zarząd. Bezwzględną większością głosów (14) koalicji PO – Gospodarność, na funkcję burmistrza ponownie wybrany został Piotr Jaworski (PO), na stanowiska wiceburmistrzów – po raz kolejny Piotr Smoczyński (PO) i nowicjusz na tym stanowisku - Mirosław Kaliński (Wspólnota Samorządowa Gospodarność), dotychczasowy naczelnik wydziału zasobów lokalowych w urzędzie dzielnicy. Prezentacja Piotra Jaworskiego, jako kandydata na burmistrza, spotkała się z oporem obecnej na sali obrad publiczności. Ktoś krzyknął „To wredny, fałszywy człowiek, niszczy drobną przedsiębiorczość w dzielnicy!”. Sala ucichła podczas prezentacji programów kontrkandydatów na funkcję burmistrza – Piotra Jaworskiego i Jana Mackiewicza (Inicjatywa Mieszkańców Białołęki), którzy odnieśli się m.in. właśnie do kwestii małej przedsiębiorczości.

Na przewodniczącą rady dzielnicy została wybrana Anna Majchrzak (PO), zaś funkcje wiceprzewodniczących będą pełnić: Dariusz Ostrowski (PiS), Filip Pelc (WS Gospodarność) i Magdalena Roguska (PO).                                       

  (egu)