Debata o budżecie partycypacyjnym na Pradze Północ

Rusza druga edycja budżetu partycypacyjnego, w ramach którego w całej Warszawie do rozdysponowania będzie ponad 51 mln zł – już nie pół, ale 1-2% budżetu każdej dzielnicy. W kolejnych latach kwota ta ma nadal rosnąć. Zgłaszane projekty muszą się mieścić w zadaniach własnych samorządu Warszawy, a ich realizacja nie może przekraczać jednego roku.

W tegorocznym regulaminie zaszło kilka zmian. Kluczową z nich jest możliwość głosowania na więcej niż 5 projektów. Może ich być dowolnie wiele, byle nie przekroczyły górnej kwoty tegorocznego budżetu partycypacyjnego, która w dzielnicy Praga Północ wynosi 2 755 884 zł. Trochę trudniej będą mieli autorzy projektów, ponieważ pod wnioskiem musi się podpisać 30 osób wspierających – dwa razy więcej niż w ubiegłym roku. Poza tym ma być łatwiej. Miasto stawia na internet i zachęca do przesyłania swych projektów drogą elektroniczną. W tym roku nie będzie wymagane dostarczenie papierowych oryginałów. Od 17 stycznia do 17 lutego można zgłaszać swoje projekty, które w marcu będą podlegały dyskusji publicznej, a następnie preselekcji. Merytoryczną weryfikację wniosków przez urzędników tym razem zaplanowano na samym końcu tego procesu.

Spotkanie poświęcone priorytetom rozwojowym dzielnicy jest też nowym punktem w kalendarzu wydarzeń związanych z budżetem partycypacyjnym. Chodzi o to, aby poinformować mieszkańców o zamierzeniach urzędu, a projektodawców uwrażliwić na przyjętą przez władze strategię rozwoju dzielnicy.

Na Pradze Północ możliwość takiej debaty spotkała się z ogromnym zainteresowaniem mieszkańców. Sala konferencyjna Urzędu Dzielnicy Praga Północ wręcz pękała w szwach.

Nowe władze dzielnicy zapowiedziały politykę wyrównywania szans dzieci i młodzieży, m.in. przez położenie nacisku na zajęcia sportowe. Kontynuowane będzie podłączanie kolejnych kamienic do sieci ciepłowniczej oraz remonty, w tym także niszczejących  zabytków, jak np. Pałacyk Konopackiego czy zabytkowa stacja transformatorowa na rogu Konopackiej i 11 Listopada. W spotkaniu wziął udział cały nowy zarząd dzielnicy, przewodniczący rady oraz naczelnicy wydziałów. Na propozycje mieszkańców odpowiadano natychmiast, godząc się zarówno na rozszerzenie godzin konsultacji dla autorów projektów (oprócz czwartków między 13 a 15 będą się odbywać również w poniedziałki w godz. 14-18), jak i na opublikowanie na stronie urzędu planów inwestycyjnych dzielnicy na bieżący oraz przyszły rok.

Zdecydowano się również na powołanie koordynatorów ds. budżetu partycypacyjnego w każdym wydziale. Na wniosek mieszkańców zwiększona zostanie liczba miejsc, w których będzie można głosować osobiście. Urząd tym razem aktywnie włączy się także w promocję budżetu partycypacyjnego, a zgłoszone projekty będą prezentowane podczas dzielnicowych imprez. Padło też wiele pomysłów, które być może zostaną do budżetu partycypacyjnego zgłoszone, jak zajęcia pozalekcyjne dla dzieci, dostawienie koszy na psie odchody czy stworzenie infrastruktury sportowej dla młodzieży oraz miejsca dla osób starszych na nowym osiedlu komunalnym na Golędzinowie.

Dyskusję zdominował jednak temat priorytetów rozwojowych i bieżące interwencje. Seniorzy z Domu Dziennego Pobytu przy Brzeskiej złożyli na ręce burmistrza Pawła Lisieckiego petycję w sprawie jak najszybszego przyznania im lokalu zapewniającego godne warunki bytowe i przystosowanego do prowadzenia zajęć dla starszych osób. Konkretne deklaracje w tej sprawie jeszcze nie padły, ale na Pradze Północ ma powstać Uniwersytet Trzeciego Wieku oraz rada seniorów przy burmistrzu dzielnicy.

Rodzice uczniów ze szkoły przy ul. Białostockiej upominali się o odpowiednie warunki do uprawiania sportu przez ich dzieci. Problemy dodatkowo komplikują roszczenia do terenu boiska. Obiecano zająć się sprawą.
Ze strony burmistrza Lisieckiego padło zapewnienie o chęci organizowania kolejnych spotkań z mieszkańcami, poświęconych tak budżetowi partycypacyjnemu, jak i tematom zgłaszanym przez mieszkańców. Władza, która słucha i chce być jak najbliżej spraw ludzi to całkowicie nowa jakość na Pradze Północ. Wypada więc pisać wnioski do budżetu partycypacyjnego i ze wsparciem władz dzielnicy zmieniać to, z czego jesteśmy niezadowoleni. Ponieważ nie zdecydowano się na podział budżetu na mniejsze obszary, największe szanse mają projekty ogólnodzielnicowe, odpowiadające na potrzeby wielu mieszkańców. Można je składać tylko do 17 lutego. Więcej informacji na stronie: www.twojbudzet.um.warszawa.pl

Kr.