Nadzwyczajna sesja Rady dzielnicy Targówek

Co z bazarem na Trockiej?

Tematem nadzwyczajnej sesji Rady Dzielnicy Targówek, zwołanej 16 stycznia na wniosek 7 radnych klubu PiS, było przeniesienie bazaru przy ul. Trockiej w związku z budową II linii metra. Przybyło ok. 50 kupców, przedstawiciel Stowarzyszenia Kupców Bazaru „Trocka”, wiceprezydent m.st. Warszawy, dyrektor Zarządu Gospodarki Nieruchomościami, wiceprezes RSM „Praga”.

Informacji o działaniach w sprawie bazaru udzielili: burmistrz Sławomir Antonik i prowadzący tę sprawę wiceburmistrz Grzegorz Gadecki. Bazar musi być przeniesiony z ulicy Trockiej, bo w I połowie 2016 roku zaczną się tu prace przy budowie stacji metra. Jako zastępczą lokalizację tymczasową zaproponowano działkę przy ul. Radzymińskiej róg Fantazyjnej – jedyną działkę miejską bez roszczeń i obciążeń, odpowiadającą parametrom i potrzebom – ponad 8,5 tys. m2. W październiku 2014 roku przeprowadzono ankietę wśród kupców bazaru z Trockiej; 105 podmiotów gospodarczych zadeklarowało wolę kontynuowania działalności na zaproponowanej działce. Koszt przeniesienia bazaru oraz budowa infrastruktury wynosi szacunkowo 2,5-3 mln zł. Program funkcjonalno-użytkowy tymczasowego targowiska opracowuje ZGN Targówek. Do końca I kwartału urząd dzielnicy Targówek przygotuje terminarz, związany z przeniesieniem bazaru.

Proponowane były także lokalizacje: przy pętli autobusowej (wymagałoby to usunięcia samochodów) oraz na działce 20/11, na której od 20 lat planowana jest budowa przedszkola. W związku z roszczeniami RSM „Praga” tereny obu lokalizacji objęte są sporem sądowym, który jest w toku.

Wiceprezes RSM „Praga” Tomasz Jankojć potwierdził na sesji wolę, by sprawę spornego gruntu rozwiązać ugodowo.
Wiceprezydent Warszawy Michał Olszewski poinformował, że Urząd m.st. Warszawy rozważał kilka propozycji lokalizacji bazaru, które pełniłyby funkcje targowe i obsługę parkingową mieszkańców. Współpracuje w tej sprawie z Wydziałem Architektury Politechniki Warszawskiej. Za optymalnego inwestora uważany jest Zarząd Gospodarki Nieruchomościami Dzielnicy Targówek.

Radni klubu PiS zarzucali brak konsultacji z mieszkańcami.
Diagnozowanie potrzeb zostało dokonane – poinformował wiceburmistrz Gadecki. Kupcy zgłosili zapotrzebowanie na 144 kioski. Dla bezpieczeństwa, w nowej lokalizacji potrzebne są 4 bramy wjazdowe i ok. 30 lamp na terenie bazaru.

„Przyjęliśmy do wiadomości jedyną propozycję – działkę przy ulicy Radzymińskiej róg Fantazyjnej. /…/ Nie byliśmy do końca przekonani, że to najlepsza lokalizacja. Według mnie jest alternatywa” - powiedział Jerzy Rejf ze Stowarzyszenia Kupców Bazaru „Trocka”.

Ponowne rozważenie lokalizacji bazaru przy pętli autobusowej proponowali na sesji: Andrzej Bittel i Tomasz Cichocki. Do przebiegu dyskusji odniósł się Witold Harasim: „Przeniesienie bazaru to nie głupi wymysł; jest związane z tym, że metro dotrze na Bródno. Jako radny nie życzę sobie, by na sesji padały słowa: „hańba”, „skandal”. Jesteśmy od rozwiązywania problemów, a nie od impertynencji.”

Podsumowując dyskusję Andrzej Bittel ocenił, że temat posuwa się zbyt wolno, nawet w perspektywie połowy 2016 roku; apelował o przyspieszenie procesu i wyznaczenie osoby, którą będzie można pytać o sprawę bazaru.

Po 2,5 godzinach obrad wnioskodawcy sesji zgłosili projekt „Stanowiska w sprawie przeniesienia bazaru przy ul. Trockiej”. Zawiera on wniosek o przyspieszenie działań dla tymczasowej lokalizacji bazaru oraz wzywa prezydent m.st. Warszawy Hannę Gronkiewicz-Waltz do przedstawienia harmonogramu realizacji przeniesienia bazaru oraz przedstawienia pisemnej informacji o postępowaniu sądowym w sprawie działek 7/2, 17/2, 8/7, 20/11. Za wprowadzeniem tego punktu do porządku obrad opowiedziało się 11 radnych, 12 było przeciw.

Wiceprezydent Olszewski zadeklarował współdziałanie Urzędu m.st. Warszawy przy realizacji przeniesienia bazaru. Zapowiedział przedstawienie harmonogramu prac w ciągu najbliższych tygodni i – jeśli będzie potrzeba - spotkanie w kwietniu.

K.