II sesja Rady dzielnicy Białołęka

Składy komisji rady

Zgodnie z obietnicą prezentujemy dziś Czytelnikom wybrane składy osobowe komisji Rady Dzielnicy Białołęka

Komisja inwestycji, infrastruktury i planowania przestrzennego (13 radnych): Waldemar Roszak (przewodniczący), Zbigniew Madziar (wiceprzewodniczący), Zofia Suska (wiceprzewodnicząca), Marcin Adamkiewicz, Piotr Basiński, Agnieszka Borowska, Piotr Gozdek, Ilona Łącka, Anna Myślińska, Joanna Rabiczko, Magdalena Roguska, Wojciech Tumasz, Paweł Tyburc.

Komisja mieszkaniowa (5 radnych): Marcin Adamkiewicz (przewodniczący), Ewa  Gajewska (wiceprzewodnicząca), Marcin Korowaj, Dariusz Ostrowski, Wojciech Tumasz.

Komisja ochrony środowiska (7 radnych): Joanna Rabiczko (przewodnicząca), Ilona Łącka (wiceprzewodnicząca), Anna Myślińska, Mariola Olszewska, Filip Pelc, Waldemar Roszak, Zofia Suska.

Komisja oświaty, kultury i sportu (11 radnych): Elżbieta Świtalska (przewodnicząca) Agnieszka Borowska (wiceprzewodnicząca), Mariola Olszewska (wiceprzewodnicząca), Marcin Adamkiewicz, Anna Majchrzak, Piotr Oracz, Dariusz Ostrowski, Filip Pelc, Joanna Rabiczko, Magdalena Roguska, Paweł Tyburc.

Komisja planu i budżetu (6 radnych):  Wojciech Tumasz (przewodniczący), Wiktor Klimiuk (wiceprzewodniczący), Marcin Korowaj (wiceprzewodniczący), Piotr Cieszkowski, Ilona Łącka, Waldemar Roszak.

Komisja polityki społecznej i ochrony zdrowia (7 radnych): Agnieszka Borowska (przewodnicząca), Anna Myślińska (wiceprzewodnicząca), Ewa Gajewska, Piotr Gozdek, Anna Majchrzak, Mariola Olszewska, Piotr Oracz.

Komisja rewizyjna (7 radnych): Paweł Tyburc (przewodniczący), Marcin Korowaj (wiceprzewodniczący), Piotr Basiński, Wiktor Klimiuk, Zbigniew Madziar, Elżbieta Świtalska, Wojciech Tumasz.

Komisja statutowa i porządku publicznego (7 radnych): Zbigniew Madziar (przewodniczący), Piotr Gozdek (wiceprzewodniczący), Ewa Gajewska, Wiktor Klimiuk, Anna Majchrzak, Filip Pelc, Magdalena Roguska.

(egu)