III sesja Rady dzielnicy Białołęka

Zmiany w budżecie, nowa ulica

Radni wnioskowali o przywrócenie w tym roku niewydanych w 2014, z przyczyn niezależnych od dzielnicy, środków w kwocie 86 tys. zł, na budowę ulicy Twórczej. Kolejny wniosek to zwiększenie w tym roku o 50 tys. zł kwoty na modernizację Zdziarskiej, przeznaczenie na ten cel w przyszłym roku 5 mln zł i 4,95 mln zł w roku 2017, a wszystko to ze względu na poszerzenie zakresu prac o przebudowę mostu, przebudowę skrzyżowania z Kątami Grodziskimi wraz z regulacją gruntów i przystosowanie dróg dla objazdów autobusów na czas trwania modernizacji ulicy. Nowym zadaniem w budżecie będzie budowa drogi w ciągu ulicy Daniszewskiej, na którą to inwestycję w tym roku należy uruchomić środki w kwocie 50 tys. zł, zaś w roku przyszłym przeznaczyć 2,35 mln zł. Inwestycja obejmie budowę 450-metrowej drogi, która będzie służyć lepszemu skomunikowaniu zakorkowanej części dzielnicy na kierunku wschód-zachód.
 

Spore oszczędności uzyskano podczas budowy ulic: Mańkowskiej, Marmurowej, Drogowej, Projektowanej (w okolicach Hanki Ordonówny),  Marcina z Wrocimowic i Szczupaczej. W sumie oszczędności te stanowią niebagatelną kwotę 1,6 mln zł.

Radni wnioskowali o przywrócenie na ten rok niezrealizowanych w 2014 środków w kwocie 80,8 tys. zł na budowę szkoły podstawowej przy Głębockiej, ponadto o ich zwiększenie o 750 tys. zł w tym roku i zwiększenie o taką samą kwotę w 2016. Środki zostaną przeznaczone na budowę przedłużenia ulicy Kartograficznej i uregulowanie kwestii gruntów w tamtej okolicy. Usprawni to znacząco komunikację w pobliżu szkoły i poprawi komunikację w okolicznych osiedlach mieszkaniowych podczas przebudowy ulicy Głębockiej. Na rozbudowę przedszkola przy Hemara potrzebne będą w tym roku środki w kwocie 1,4 mln zł, co umożliwi rozstrzygnięcie przetargu na inwestycję.

Na modernizację parku przy Strumykowej potrzebne będą dodatkowe środki w kwocie 40 tys. zł, zaś na utworzenie terenu sportowo-rekreacyjnego przy Magicznej wraz z dojazdem, dodatkowe środki w kwocie 68 tys. zł. 1,1 mln zł wymaga doposażenie w niezbędną mechanikę sceny widowiskowej Białołęckiego Ośrodka Kultury.

Radni zaopiniowali projekt uchwały Rady m.st. Warszawy w sprawie nadania, zmiany i zniesienia nazwy ulicy. Ulicy bez nazwy zlokalizowanej między Mehoffera i Pomorską nadano nazwę Majolikowa.  Odcinkowi dotychczasowej Majolikowej między Produkcyjną i Milenijną nadano nazwę Kącik, znosząc jednocześnie dla tego odcinka nazwę Majolikowa.

(egu)