Dwa testamenty - HFPC i warszawski ratusz

Lokatorzy skradzionych kamienic przy Tykocińskiej 30 i 40 nadal walczą. Jako Stowarzyszenie Obrony Mieszkańców Tykocińskiej właśnie skierowali pismo do Helsińskiej Fundacji Praw Człowieka. Z satysfakcją odnotowujemy, że integralną część tego pisma stanowią skany naszych artykułów z cyklu „Dwa testamenty”.

Do burmistrza dzielnicy Targówek, również jako stowarzyszenie, skierowali wniosek o udostępnienie kopii ugody podpisanej w dniu 15.05.2002 ze spadkobiercami, którzy później, w toku postępowania prokuratorskiego i sądowego, okazali się oszustami. Pozostały fragment pisma cytujemy w całości, ze względu na jego wagę: „(…) uprzejmie prosimy również o podanie podstawy prawnej (ewentualnie nr ustawy) umożliwiającej odmowę wydania Mirosławowi Krzeszewskiemu dwu budynków Tykocińska 36 i 38 mimo roszczeń do wszystkich czterech nieruchomości gruntowo-budynkowych (czyli również budynków Tykocińska 30 i 40, przyp. red.). Nieruchomość o nr 30 wymienia prawdziwy testament. Nabył ją z wówczas Mirosław K. na podstawie fałszywego testamentu. Nieruchomość nr 40, nabył drogą, jak się później okazało, nieistniejącego dziedziczenia. W 2002 roku wyłączono je z całości masy spadkowej, dwiema odrębnymi decyzjami Burmistrza Gminy Warszawa-Targówek (nr. 94/02 sygn. GE/ZI 722-33/01/02 dot. Tykocińska 30 i 83/02 sygn. GE/ZI 722-34/01/02 dot. Tykocińska 40) i przyznano Mirosławowi K. Przestępstwo zagarnięcia nieruchomości wskutek posługiwania się fałszywym testamentem nie stało się do tej pory ani przedmiotem dochodzenia, ani aktu oskarżania, ani przedmiotem sprawy karnej. Uprzejmie prosimy o pomoc – jesteśmy stowarzyszeniem społecznym. Liczymy na współpracę, zapoczątkowaną niegdyś Pana uczestnictwem w programie p. red. Elżbiety Jaworowicz, poświęconym sprawie fałszywego testamentu.”

16 marca w warszawskim ratuszu odbędzie się spotkanie Stowarzyszenia Obrony Mieszkańców Tykocińskiej z władzami stolicy. O wnioskach z tego spotkania będziemy informować naszych Czytelników.

egu