VI sesja Rady Dzielnicy Praga Północ

O ruchu na moście, zmianach w budżecie i ulgach dla spółdzielni mieszkaniowych

Sesję rozpoczęto ze sporym opóźnieniem, które wynikło z przedłużających się obrad komisji budżetu, ale po zainicjowaniu obrad procedowano dość sprawnie. Jako pierwszy wystąpił radny Tondera, wnioskując o rozszerzenie porządku obrad o przedłożony przez siebie projekt stanowiska w sprawie ustanowienia pomnika króla Władysława IV (zamiast „Czterech śpiących”). Zdecydowano, że projekt najpierw uzyska opinie komisji kultury i komisji infrastruktury, które zbiorą się niebawem.

Na wniosek wiceprzewodniczącego Rady Dzielnicy Praga Północ Jacka Wachowicza pod obrady trafił projekt stanowiska w sprawie otwarcia mostu Śląsko-Dąbrowskiego dla samochodów osobowych przez całą dobę. Dzięki temu każdy kierowca mógłby korzystać z połączenia Targowa – Plac Bankowy bez ograniczeń. Choć tym razem motywowano to trudną sytuacją po wyłączeniu z ruchu mostu Łazienkowskiego, także w poprzedniej kadencji były formułowane analogiczne wnioski skierowane do władz miasta.

Stanowisko przeszło głosami PiS i Praskiej Wspólnoty Samorządowej, przy sprzeciwie radnych PO, SLD i radnej niezależnej oraz przy wątpliwościach dla takich rozwiązań, sprzecznych z wizją „miasta dla ludzi”, zgłaszanych z widowni. Tymczasem miasto częściowo odpowiedziało już na ten apel radnych dzielnicy. Od poniedziałku 2 marca „… w związku z tym, że po godz. 9 zmniejsza się liczba pojazdów komunikacji miejskiej zatrzymujących się na przystankach Stare Miasto skrócimy czas trwania zakazu ruchu na wiadukcie Trasy W-Z” – zakomunikował na stronach miasta Jacek Wojciechowicz, zastępca prezydent m.st. Warszawy. W dni powszednie, pomiędzy godz. 6.00 a 9.00 oraz 15.00 a 19.00 bezpośredni przejazd w ciągu al. Solidarności pomiędzy Wisłostradą i ul. Grodzką będą nadal miały wyłącznie pojazdy komunikacji publicznej, jednoślady, taksówki i służby miejskie.

Po przyjęciu zaległych protokołów z poprzednich posiedzeń, na wniosek zarządu dzielnicy przegłosowano także stanowisko w sprawie zmian w dzielnicowym załączniku do budżetu, będące wystąpieniem do miasta o pieniądze m.in. na unowocześnienie przestarzałej sieci informatycznej w urzędzie, dostosowanie siedziby Domu Kultury Praga dla osób niepełnosprawnych oraz dalsze remonty budynków komunalnych.

Radni jednogłośnie opowiedzieli się także za przyznaniem bonifikat do opłat za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności dla spółdzielni mieszkaniowych, mimo wątpliwości radnego Tondery co do skutków finansowych, jakie przegłosowanie tego rodzaju rozwiązań może przynieść dla budżetu dzielnicy. Projekt uchwały wniosła Robotnicza Spółdzielnia Mieszkaniowa „Praga”. Warszawskim spółdzielcom udało się zebrać ponad 52 tys. podpisów pod inicjatywą uchwałodawczą do Rady Warszawy z propozycją 95% bonifikaty dla spółdzielni mieszkaniowych od opłaty z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości zabudowanych i wykorzystywanych na cele mieszkaniowe lub garażowe.

- Użytkowanie wieczyste wprowadzono w latach 60. ubiegłego wieku i jest ono rozwiązaniem ułomnym. Ustawa z 29 lipca 2005 r. o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości dopuszcza udzielenie przez właściwe organy jednostek samorządu terytorialnego bonifikat tak, aby umożliwić mieszkańcom skorzystanie z dobrodziejstw tej ustawy i żeby mogli oni dokonać przekształcenia użytkowania wieczystego w prawo własności. Warszawa jest jednym z nielicznych dużych miast, które takiej bonifikaty dla spółdzielni mieszkaniowych nie wprowadziło. Ponadto brak tej regulacji wprowadza nierówne traktowanie obywateli, gdyż obecnie przyznawana jest bonifikata tylko osobom fizycznym – argumentował za przyjęciem uchwały prezes RSM Praga Andrzej Półrolniczak.
Kolejnym punktem obrad były zmiany w składach osobowych komisji Rady Dzielnicy Praga Północ. Największa migracja nastąpiła z najliczniejszej dotąd komisji edukacji. Z udziału w niej zrezygnowało aż siedmioro radnych, część na rzecz komisji infrastruktury oraz komisji kultury i sportu.

Zarząd dzielnicy zajął się problemem rzemieślników z pawilonów przy Targowej 18, które mają zostać rozebrane w związku z budową Trasy Świętokrzyskiej. Na 3 marca zapowiedziano spotkanie burmistrza Pawła Lisieckiego z zainteresowanymi. Z pewnością uda się udostępnić im inne lokale z zasobu dzielnicy, być może w ramach profilowanego przetargu dla rzemieślników kultywujących dawne zawody.

W ramach spraw różnych poruszono m.in. temat problemów mieszkańców Ząbkowskiej 17, aktywizacji osób starszych oraz nowych inwestycji mieszkaniowych w ramach TBS na Pradze.

Sesję zakończyło słowne starcie między radnym Ireneuszem Tonderą z SLD a wiceprzewodniczącym rady Jackiem Wachowiczem z PWS. Wszak posiedzenie bez ideologii i osobistych ataków byłoby posiedzeniem straconym...           

Kr.