Wiekowy dąb woła o ratunek

Ważą się losy drzewa, które przetrwało dwie wojny światowe, być może pamięta nawet Napoleona i rzeź Pragi, ale może paść ofiarą bezduszności i braku wyobraźni dzisiejszych urzędników. To jedno z dwóch najstarszych drzew na Pradze Północ.

W Al. Solidarności Tramwaje Warszawskie planują przebudowę związaną z metrem – przystanek tramwajowy w kierunku mostu Śląsko-Dąbrowskiego ma zostać wydłużony aż do ul. Jagiellońskiej, planowana jest także przebudowa jezdni. Ofiarą tych planów ma paść szpaler czterech drzew rosnących przy obecnym przystanku autobusowym między Targową a Jagiellońską. Wśród nich ponad 150-letniego zdrowego dąbu. W tym miejscu projektantom akurat wypadł pas do skrętu w ul. Jagiellońską... Prowadzące inwestycję Tramwaje Warszawskie wystąpiły z wnioskiem o wycinkę wszystkich czterech drzew.

W oględzinach, jakie miały miejsce 16 lutego, wzięli udział m.in. Wojciech Bartelski - członek Zarządu Tramwajów Warszawskich i burmistrz Pragi Północ Paweł Lisiecki oraz przedstawiciele organizacji ekologicznej Zielone Mazowsze.

Drzewo jest zdrowe i ma ogromną wartość przyrodniczą. Aby zrekompensować jego „pracę” na rzecz produkcji tlenu i zatrzymywania szkodliwych pyłów, trzeba by było posadzić w zamian nie jedno, ale nawet ponad tysiąc nowych drzew. Ze strony ekologów padła propozycja ratowania drzew przez rezygnację z wyodrębniania skrętu w ul. Jagiellońską lub skrócenia tego skrętu, pozwalającego na oszczędzenie dębu. W obu przypadkach zapewne będzie konieczne lekkie zawężenie przyszłego peronu przystankowego.

Po długiej debacie z udziałem burmistrza Lisieckiego i urzędników Wydziału Ochrony Środowiska, zdecydowano podjąć próbę dokonania korekt w projekcie. Do protokołu wpisano: „Tramwaje Warszawskie rozważą możliwość zastosowania rozwiązań alternatywnych, pozwalających na zachowanie najcenniejszych gatunków drzew”. Postępowanie w związku z tym zawieszono, ale tylko do 20 marca. Tymczasem w temacie zapadła kompletna cisza. Czy tak cenne drzewo będzie miało szanse w starciu z przepustowością?... Czy uda się je uratować dla przyszłych pokoleń?

Kr.