Chłodnym okiem

Budżet partycypacyjny - druga edycja

Powoli do wielkiego finału zbliża się druga edycja budżetu partycypacyjnego w m.st. Warszawa. Na Pradze Północ rozpoczęliśmy właśnie kolejny etap przedsięwzięć, czyli publiczne dyskusje mieszkańców. Niezorientowanym - trochę szczegółów. Prace nad budżetem rozpoczęły się już w ubiegłym roku. Spośród mieszkańców, urzędników, przedstawicieli organizacji pozarządowych i radnych został powołany zespół ds. budżetu partycypacyjnego, któremu mam zaszczyt po raz drugi przewodniczyć. Zespół, którego zadaniem jest przeprowadzić kolejne etapy prac nad budżetem. Budżetem, którego to Państwo jesteście gospodarzami, czyli w ostatecznym publicznym głosowaniu zdecydujecie, na co wydać 1% budżetu dzielnicy, czyli ponad 2 750 000 złotych. Zespół zdecydował, że wszystkie projekty na Pradze będą miały charakter ogólnodzielnicowy i nie określiliśmy górnego limitu jednego projektu. Zakończył się etap zgłaszania projektów do II edycji budżetu. W sumie wpłynęło ich 81, z czego 78 spełniających wszelkie kryteria formalne. W dniach 24, 25 i 26 marca odbędą się spotkania preselekcyjne, na których projektodawcy sami stworzą ranking projektów, z których 50 najlepiej punktowanych zostanie poddanych procedurze powszechnego głosowania mieszkańców dzielnicy. Oczywiście, te 50 projektów musi się odnosić się do terenu naszej dzielnicy i mieścić się w górnej kwocie przeznaczonej na tegoroczną edycję budżetu, czyli 2,75 mln złotych. Rolą zespołu oprócz bieżącego monitorowania procesu będzie jeszcze wylosowanie kolejności projektów na liście do głosowania. Powszechne głosowanie odbędzie się w dniach 16-26 czerwca br. Głosować można będzie oczywiście przez internet, a także w siedzibie urzędu na Kłopotowskiego.

Ten rok to także pierwszy rok realizacji zadań wybranych w pierwszej edycji budżetu partycypacyjnego. Miło mi poinformować, że pierwsze z nich zostały już wykonane. Od 7 stycznia w przedszkolu 183 odbywają zajęcia muzyka - ruch i przestrzeń. Doświetlenie podwórka pl. Hallera 5-5B zostało wykonane 20 lutego. Pozostałe są na etapie projektowania, opracowania koncepcji, przygotowania przetargów lub porozumień z innymi jednostkami miasta, które projekty będą realizowały (np. Zarząd Mienia m.st. Warszawy przejmie realizację zadania - miejska plaża Rusałka). Na sesji 10 marca, w związku ze wzrostem naszego budżetu do kwoty ponad 300 milionów złotych, wystąpiłem z wnioskiem do zarządu dzielnicy, aby podjął działania u prezydent m.st. Warszawy Hanny Gronkiewicz-Waltz, by podniosła kwotę wydatków w II edycji Budżetu Partycypacyjnego na Pradze do 3 milionów złotych.  

PS. Poruszyłem też na sesji sprawę strefy płatnego parkowania na Pradze. Inicjatywa spotkała się z życzliwym przyjęciem. Nadal czekam na Państwa opinie w tej sprawie.

Ireneusz Tondera
radny Dzielnicy Praga Północ
Sojusz Lewicy Demokratycznej
i.tondera@upcpoczta.pl