Spotkanie z mieszkańcami

„Po półrocznej przerwie wracamy do pomysłu, by wsłuchać się w potrzeby mieszkańców i razem rozwiązywać problemy” – tymi słowami burmistrz Sławomir Antonik rozpoczął 26 marca spotkanie informacyjne z mieszkańcami Targówka w Szkole Podstawowej nr 28 przy ul. Gościeradowskiej 18/20. Poinformował o ważnych inwestycjach, m.in. na kanałach: Bródnowskim, Zaciszańskim i Drewnowskim, modernizacji Liceum im. Lisa Kuli (z niewykorzystanego budżetu); nowym budynku komunalnym przy ul. Odrowąża (z uzyskanych teraz 40 mln zł), planowanych zmianach w Parku Wiecha oraz o inwestycjach ogólnomiejskich (m.in. Mostu Łazienkowskiego, modernizacji nawierzchni ul. Św. Wincentego) i nowej - tymczasowej i docelowej – lokalizacji bazaru z ul. Trockiej. Nawiązał też do sprawy Mostu Krasińskiego, którego pomysłodawcą w roku 1935 był prezydent Stefan Starzyński.

Pytania i opinie zgłaszało z sali kilka osób, m.in. kupcy z bazaru z Trockiej i pani Wanda, która przedstawiła się jako „handlarka sprzed lat”. Najwięcej kontrowersji i obaw dotyczyło dalszej działalności bazaru oraz umocnienia i poszerzenia  ulicy Św. Wincentego, a także wprowadzenia zmian w komunikacji publicznej bez konsultacji z mieszkańcami. Zgłoszono  sprawę  zniszczeń w budynku komunalnym przy ul. Ossowskiego, konieczności udrożnienia ronda Żaba, zamiaru likwidacji pawilonu Kanwa oraz propozycje m.in. monitoringu w Parku Wiecha, renowacji boiska przy SP 298, przeniesienia stacji Veturilo.

Burmistrz zwrócił uwagę, że w wielu przypadkach utrudnieniem działań są toczące się długo postępowania administracyjne, dotyczące własności terenów oraz procesy wywłaszczeniowe i odszkodowania. Przekazał kilka dobrych wieści. 12 marca Rada Warszawy przeznaczyła 3 mln zł na przejściową lokalizacje  bazaru na ul. Fantazyjną. Monitoring Parku Wiecha zostanie założony w ramach budżetu partycypacyjnego w bieżącym roku. Gdy znajdą się środki finansowe, stacje Veturilo powstaną na ul Pożarowej, przy gimnazjach w obrębie ul Trockiej i przy stacji Zacisze Wilno.

Na spotkanie w SP 28 burmistrz Sławomir Antonik przybył ze swoimi zastępcami: Agnieszką Szmulewicz, Marią Kwiatkowską i Pawłem Michalcem – z niewielkim opóźnieniem, prosto z posiedzenia komisji inwestycji. Oczekiwało na nich ponad 20 osób. Jeden z uczestników spotkania stwierdził, że „ilość osób jest nieadekwatna do ilości mieszkańców Targówka”. Być może, wielu chętnych po prostu o tym nie wiedziało. Chcąc zapewnić czytelnikom NGP możliwość udziału w kolejnych spotkaniach, poprosiliśmy burmistrza o przekazanie naszej redakcji terminarza spotkań władz Targówka z mieszkańcami.

Pytania w ważnych dla mieszkańców sprawach można zgłaszać pocztą elektroniczną na adres: Urzad@Urzad.Targowek.waw.pl; szczegółowe informacje o sprawach poruszanych 26 marca – uzyskać na stronie www.targowek.waw.pl.

W spotkaniu wzięli udział także przedstawiciele Straży Miejskiej  z Targówka, z którymi można było porozmawiać o wielu sprawach i uzyskać informacje m.in. na temat postepowania w sytuacjach zagrożeń. Warto zapamiętać numer 986 – to telefon interwencyjny Straży Miejskiej m.st. Warszawy, czynny całą dobę.

K.