Chłodnym okiem

Inwestycje Praga 2015 - część I

W styczniu br. Rada Warszawy przyjęła przygotowany jeszcze w ubiegłej kadencji budżet Warszawy, w tym także dzielnicowy załącznik Pragi Północ. Jest on daleki od doskonałości, ale z grubsza pokazuje, co w zakresie inwestycji powinno w roku 2015 wydarzyć się na Pradze. Przewidywane wydatki to 51 817 770 złotych.

Największe środki, 47 881 334 złotych, zostały przeznaczone na zadania z zakresu Ładu Przestrzennego i Gospodarki Nieruchomościami. Obejmuje ona następujące pozycje

1. Mieszkaniowy zasób komunalny oraz pozostałe zadania związane z zapewnieniem lokali mieszkalnych - 30 131 881 złotych.  

* Przypomnę, że przy ul. Jagiellońskiej wybudowano cztery budynki komunalne za kwotę 18 206 301 złotych. Łącznie 303 lokale mieszkalne z funkcją usługowo handlową, infrastrukturą techniczną i elementami zagospodarowania terenu. W 2015 r. przewidziano końcowe rozliczenie inwestycji.

* W ramach tej grupy realizowane jest zadanie Ciepło sieciowe w budynkach komunalnych - ul. 11 Listopada 44, Bródnowska 2, 14, 18, 20, 22, Kawęczyńska 18, 20, 24, 26, 41, 43, 45, 65, 73, Kowieńska 4, Siedlecka 26, 29, 45, Środkowa 3, 3a, 12, 17, Tarchomińska 12, Wileńska 25, 29, Ząbkowska 50 za kwotę 9 630 000 Zakres zadania obejmuje doposażenie budynków komunalnych w instalacje c.o. i c.c.w. W 2015 r. zaplanowano wykonanie prac budowlanych i montażowych.

* W ramach trzeciej grupy zadań przewidywana jest modernizacja budynku przy ul. Targowej 40 na potrzeby mieszkaniowe. Koszt 2 295 580 złotych. Zakres zadania obejmuje kompleksową modernizację budynku, w tym m.in. odbudowę dachu wraz z wymianą pokrycia, wykonanie nowych stropów, wymianę stolarki okiennej i drzwiowej i wykonanie nowych instalacji wewnętrznych. W 2015 r. przewidziano opracowanie projektów wykonawczych oraz rozpoczęcie prac budowlanych.    

* Czwarta grupa obejmuje  modernizację oraz adaptację budynku przy ul. Targowej 80 na potrzeby projektu współfinansowanego ze środków z UE pod nazwą „Warszawska Przestrzeń Technologiczna Centrum Kreatywności”. Koszt 10 800 000 złotych. W 2015 r. przewidziano realizację prac budowlanych i zakończenie inwestycji.     

2. Rewitalizacja. Ogólna suma wydatków 6 949 453 złotych.

* Wyszczególniamy tu rewitalizację kamienicy przy Markowskiej 16 za 5 749 453 złotych. Zadanie obejmuje kompleksową modernizację i odtworzenie konstrukcji tej kamienicy. Kamienica po odbudowie zostanie przeznaczona na potrzeby mieszkaniowe. W 2015 r. planuje się opracowanie koncepcji modernizacji, aktualizację dokumentacji projektowej i rozpoczęcie prac budowlanych.

* 1,2 miliona planowane jest na kompleksową modernizację zabytkowego budynku przy ul. Strzeleckiej 11/13 - Pałacyk Konopackiego. W 2015 r. przewidziano opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej oraz przygotowanie procedury przetargowej na wyłonienie wykonawcy prac budowlanych. Po ich zakończeniu w obiekcie zafunkcjonuje placówka kultury.

PS. Ciąg dalszy w następnym numerze. Nadal czekam na Państwa opinie w sprawie strefy płatnego parkowania na Pradze.

Ireneusz Tondera
radny Dzielnicy Praga Północ
Sojusz Lewicy Demokratycznej
i.tondera@upcpoczta.pl