Prawa strona Warszawy

Razem możemy więcej

28 marca w Radisson Blue Sobieski Hotel odbyła się gala Fundacji „Razem Lepiej”. Wręczane były nagrody konkursu „Przyjaciel Rodziny”. Wydarzenie było bardzo podniosłe, w uroczystości uczestniczyli m.in. osoby działające charytatywnie, artyści, aktorzy oraz przedstawiciele różnych organizacji w tym wspierających osoby niepełnosprawne. Kapituła wyróżniła następujące kategorie: rodzina wielodzietna, ojciec samotnie wychowujący dzieci, matka samotnie wychowująca dzieci, osoba publiczna, fundacja/stowarzyszenie, przekaz medialny, sponsor/ofiarodawca.

Z przyjemnością informuję, iż na zgłoszenie mieszkańców zostałam nominowana do nagrody w kategorii „osoba publiczna”. Ogromnym zaszczytem było dla mnie odebranie wyróżnienia na sobotniej gali z rąk prezesa Fundacji Pana Marka Szambelana oraz aktora Piotra Zelta. Serdecznie dziękuję mieszkańcom za zaufanie, zaś kapitule Fundacji i prezesowi za tak wielki symbol. Fundacja „Razem Lepiej” działa od 2008 roku; celem jej działalności jest pomoc ofiarom przemocy domowej oraz rodzinom znajdującym się w trudnej sytuacji życiowej. Jako radna dzielnicy Praga Północ, ale także jako matka i obywatelka naszego państwa, bardzo często spotykam się z ludźmi, którzy potrzebują pomocy i wsparcia. W życiu codziennym spotykam się z sytuacjami, które potrafią być niewyobrażalnymi ludzkimi tragediami. Nieraz zdarzyło mi się ronić łzy wraz z osobami, które potrzebowały pomocy. Zawsze, gdy udaje się Państwu pomóc i sprawić, że stajecie się szczęśliwsi, sprawia mi to ogromną radość i daje poczucie dobrze wykonywanej służby. Oczywiście, wszyscy jesteśmy ludźmi i są pewne bariery, których niestety przeskoczyć nie potrafimy. Niemniej jednak ta nominacja i wyróżnienie w konkursie dają poczucie docenienia ciężkiej pracy oraz radości, a także zachęty do dalszej pracy na rzecz lokalnej społeczności i pomocy ludziom.

Nawiązując do tematu budżetu partycypacyjnego pragnę poinformować, iż w dniach 24, 25 i 30 marca odbywały się spotkania preselekcyjne. 24 marca omawiano projekty infrastrukturalne, 25 marca projekty kulturalne i dotyczące ochrony środowiska. Na 30 marca zaplanowano spotkanie dotyczące projektów z zakresu edukacji i sportu. Wszystkie projekty są bardzo ciekawe i merytoryczne. Z 78 projektów wyłonionych zostanie 50, które przejdą do ostatniej fazy wyborczej. Gratuluję wszystkim projektodawcom i dziękuję za ich zaangażowanie. Im więcej osób zaangażowanych w życie naszej praskiej społeczności, tym lepiej.

Chciałabym jednocześnie za pośrednictwem Nowej Gazety Praskiej, w której od niedawna mam przyjemność pisać felietony, złożyć Państwu życzenia. Z okazji nadchodzących Świąt Zmartwychwstania Chrystusa, pragnę życzyć Państwu zdrowych, pogodnych, pełnych rodzinnej atmosfery i spokojnej zadumy Świąt, a także tradycyjnego mokrego dyngusa. Niech ta świąteczna atmosfera, a także pojawiająca się nieśmiało wiosna, dadzą nam dużo siły i chęci do działania.

Adriana Jara
radna Dzielnicy Praga Północ
m.st. Warszawy