Chłodnym okiem

Inwestycje Praga 2015 część II

Zadanie Transport i Komunikacja to w tym roku zwycięskie zadania z budżetu partycypacyjnego. 220000 złotych zostanie wydanych na poprawę spójności sieci tras rowerowych na Nowej Pradze i Pelcowiźnie. Zakres zadania obejmuje wyznaczenie pasów rowerowych na drogach o długości ok. 850 m oraz wykonanie ok. 220 m nowych ścieżek rowerowych wraz z korektą progów zwalniających i przejść dla pieszych, a także oznakowanie dróg rowerowych.

W dziale Gospodarka Komunalna i Ochrona Środowiska przewidywana jest:

* 176236 złotych - Realizacja projektu „Zachowajmy Wizytówkę i Symbol Pragi - rewitalizacja wybiegu niedźwiedzi brunatnych przy Al. Solidarności”. Zakres zadania obejmuje modernizację wybiegu dla niedźwiedzi brunatnych zlokalizowanego w Parku Praskim przy Al. Solidarności. Planuje się wymianę nawierzchni betonowej na trawiastą oraz montaż urządzeń do napowietrzenia i wymuszania obiegu wody w fosie.   

* 140200 złotych - Realizacja projektu „Miejska plaża Rusałka” - w rejonie TKKF przy ul. Wybrzeże Helskie. 75200 złotych - Zakres zadania obejmuje utworzenie piaszczystej plaży miejskiej o powierzchni ok. 600 m2, montaż toalet przenośnych i stanowisk z prysznicami oraz budowę pływającego pomostu - przystani dla łodzi i kajaków. Ponadto ustawione zostaną wiklinowe przegrody, leżaki, stojaki na rowery i wieżyczka dla ratownika.

* 65000 złotych - Realizacja projektu „Psi park - wybieg dla psów Strzelecka/Stalowa)”. Zakres zadania obejmuje utworzenie wybiegu dla psów o powierzchni ok. 1.500 m2 - teren zostanie ogrodzony i oświetlony. Planuje się także ustawienie zabawek dla psów, wodopoju i koszy na psie odchody.

Wszystkie trzy zadania to zwycięskie projekty w ramach budżetu partycypacyjnego pierwszej edycji.

Zadania z zakresu Edukacji to koszt 2976000 złotych. Poszczególne zadania obejmują:

* Modernizację boiska Gimnazjum nr 30 przy ul. Szanajcy 17/19 - 976000 złotych. Zakres zadania obejmuje budowę wielofunkcyjnego boiska do piłki ręcznej i koszykówki wraz z bieżnią do biegów na 60 m i skocznią do skoku w dal. Zadanie praktycznie zostało zrealizowane w roku 2014. W 2015 r. zaplanowano zakończenie inwestycji i rozliczenie wykonanych prac budowlanych.

* Modernizację terenów wraz z placami zabaw w przedszkolach dzielnicy Praga Północ: ul. Strzelecka 16, Namysłowska 11, K. Szymanowskiego 4a i 5a, Markowska 8, Jagiellońska 28, Wołomińska 12/18 i 56, Ratuszowa 8a, Równa 2, Szanajcy 12 2000000 Modernizacja przedszkolnych placów zabaw, częściowo także zakończonych w 2014, obejmuje m.in. wykonanie ciągów komunikacyjnych i bezpiecznych nawierzchni, wymianę wyeksploatowanych i nie spełniających obecnych norm zabawek oraz zagospodarowanie zieleni.

Niewielkie środki także w ramach zwycięskich projektów budżetu partycypacyjnego są alokowane w zadaniach z zakresu Kultura i Ochrona Dziedzictwa Kulturowego tylko 24 000 złotych. Przewidywane je  wykonanie oświetlenia krzyża przy ul. Jagiellońskiej róg al. Solidarności upamiętniającego „Rzeź Pragi w 1794 r.”

Zarządzanie Strukturami Samorządowym Bezpłatna miejska sieć internetowa WI-FI dla mieszkańców Pragi - Północ 400000 złotych. Zakres zadania obejmuje utworzenie miejskiej sieci „WI-FI” z bezpłatnym dostępem do internetu. Urządzenia umożliwiające dostęp do sieci zostaną zamontowane w miejscach najczęściej uczęszczanych przez mieszkańców - parkach, skwerach i ważnych ciągach komunikacyjnych. Koszt 400000 złotych.

PS. Część pierwszą o inwestycjach znajdziecie Państwo w Nr 6 NGP z 1 IV br. http://www.ngp.westsidegroup.pl/str/tekst4513.html

PS. Bardzo dziękuję za wszystkie Państwa uwagi opinie w sprawie strefy płatnego parkowania na Pradze. Projekt będę kierował na drogę legislacyjną rady.

Ireneusz Tondera
radny Dzielnicy Praga Północ
Sojusz Lewicy Demokratycznej
i.tondera@upcpoczta.pl