Inicjatywa Mieszkańców Warszawy

Co przyszły prezydent zrobi dla Warszawy?

21 kwietnia stowarzyszenia Inicjatywa Mieszkańców Warszawy oraz Wola Zmian zorganizowały konferencję, podczas której zapytaliśmy kandydatów na prezydenta RP o ich stosunek do trzech problemów istotnych dla naszego miasta:

1. Janosikowe. Corocznie nasze miasto wydaje na nie ok. 800 mln zł, co jest równowartością budżetów dwóch dużych dzielnic. Tyle wynosi też przykładowo remont Trasy AK wraz z Mostem Grota-Roweckiego. Wątpliwości budzi zarówno sposób naliczania, jak i wydatkowania środków z Janosikowego. Interesuje nas, czy kandydaci opowiadają się za zmianą zasad, na jakich działa obecnie Janosikowe?

2. Reprywatyzacja. Funkcjonowanie tysięcy nieruchomości w Warszawie, w tym parków, szkół i innych budynków, jest zagrożone z powodu tego wciąż nierozwiązanego problemu. Wpływ prezydenta na sprawę reprywatyzacji może być znaczący, co dobitnie pokazał swego czasu Aleksander Kwaśniewski, wetując ustawę reprywatyzacyjną. Co zrobi w tej kwestii przyszły prezydent?

3. Ustawa Warszawska. W powszechnym odczuciu kompetencje dzielnic są zbyt małe (mają głównie rolę opiniodawczą), a ustrój m.st. Warszawy jest nadmiernie scentralizowany. Czy kandydaci na prezydenta zamierzają realizować konstytucyjną zasadę pomocniczości? Czy będą dążyć do przekazania jak największych możliwości działania na jak najniższy szczebel władzy?

Zapytaliśmy o trzy kwestie, na które można wpływać jedynie na poziomie ogólnokrajowym. Prezydent RP dysponuje odpowiednimi narzędziami, takimi jak inicjatywa ustawodawcza, aby dokonać realnych zmian. Lub je uniemożliwić. Mieszkańcy Warszawy mają prawo wiedzieć, jaki jest stosunek przyszłego prezydenta do problemów, z którymi boryka się nasze miasto. W Warszawie mieszka 1,5 miliona wyborców, których głosy mogą przesądzić o wyniku wyborów. Kandydatom na prezydenta daliśmy 10 dni na udzielenie odpowiedzi. Zostaną one opublikowane na naszej stronie internetowej.

Piotr Basiński
radny Dzielnicy Białołęka
Stowarzyszenie „Inicjatywa
Mieszkańców Warszawy”
www.inicjatywa.waw.pl
facebook.com/InicjatywaWAW