VIII sesja Rady Dzielnicy Targówek

Praca na lata

Projekt uchwały w sprawie zaopiniowania projektu uchwały Rady m.st. Warszawy w sprawie aktualności „Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego m.st. Warszawy i miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego” – był tematem sesji, zwołanej 20 kwietnia na wniosek zarządu dzielnicy Targówek.

Obrady zaczęły się od uczczenia chwilą ciszy pamięci zmarłego prof. Władysława Bartoszewskiego.
Zastępca burmistrza Paweł Michalec poinformował o przygotowanej przez zarząd opinii o projekcie uchwały Rady Warszawy oraz autopoprawce zarządu dzielnicy, dotyczącej umożliwiana nadbudowy istniejących budynków mieszkalnych w zabudowie jednorodzinnej na terenie Zacisza.

W załączniku do projektu uchwały wniesiono o obniżenie klasy dróg, wprowadzenie dodatkowych przystanków w rejonie Targówka Fabrycznego oraz w rejonie węzła Żaba; maksymalnego ograniczenia lokalizacji zakładów, zbierających i przetwarzających odpady (z wyłączeniem istniejących, które spełniają wymagania z zakresu ochrony środowiska); za niezbędne uznano zmiany planu z 2002 r. zagospodarowania przestrzennego Bramy Białostockiej oraz planu zagospodarowania przestrzennego cz. II (teren, na którym wybudowany został zbiornik retencyjno-rekreacyjny w rejonie ulic Bardowskiego i Skorpiona oraz jego otoczenia).

Komisja infrastruktury, inwestycji i ochrony środowiska pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały.
Na pytania radnych odpowiadali: burmistrz Sławomir Antonik i naczelnik Wydziału Architektury i Budownictwa Marek Sadłowski. Wiceprzewodniczący rady Witold Harasim zachęcał, by w omawianej sprawie nie wykazywać nerwowości; rozpoczęta dziś procedura uchwalania planów oznacza pracę rady przez całą kadencję.

W wyniku dyskusji na sesji sformułowana została druga autopoprawka „obniżenie klasy ciągu dróg Św. Wincentego i Głębocka na odcinku od ul. Odrowąża do Trasy Toruńskiej, Kondratowicza, Bazyliańskiej, Łodygowej – z G (Główna) na Z (Zbiorcza) oraz Wysockiego i Odrowąża – z GP (Główna Przyspieszona) na G (Główna).

Po półtoragodzinnych obradach odbyło się głosowanie projektu uchwały wraz z 2 autopoprawkami. 13 radnych opowiedziało się „za”, nie było „przeciwnych”, 8 wstrzymało się od głosu.

K.