V sesja Rady dzielnicy Białołęka

Seniorzy, nowe ulice, budżet

Radni wysłuchali sprawozdania z działalności białołęckiego Zakładu Gospodarowania Nieruchomościami. Sprawozdanie zostało przyjęte. Odpowiednią uchwałą powołano Białołęcką Radę Seniorów i nadano jej statut, określający tryb wyboru członków, zasady działania i sposób zorganizowania rady.

W uzasadnieniu do uchwały czytamy m. in.: „(…) Utworzenie Białołęckiej Rady Seniorów wynika z nowelizacji ustawy o samorządzie gminnym, która umożliwia jednostkom pomocniczym tworzenie rad seniorów (…) Przeprowadzona na potrzeby miejskiego programu diagnoza wykazała potrzebę wzrostu aktywności społecznej osób starszych i zwiększenia ich reprezentacji wobec władz samorządowych. Także codzienne kontakty z seniorami i organizacjami ich skupiającymi w naszej dzielnicy wskazują, że aktywni seniorzy chcą zajmować się tematami im bliskimi, związanymi z ich życiem codziennym i najbliższym otoczeniem. (…) Przewidywalnym skutkiem powołania Białołęckiej Rady Seniorów będzie wzrost zainteresowania seniorów życiem społecznym Białołęki i Warszawy. Białołęcka Rada Seniorów będzie reagowała na lokalne problemy seniorów, przeciwdziałała dyskryminacji tej grupy społecznej oraz kreowała pozytywny wizerunek seniora w lokalnej społeczności.” Załącznik do tej uchwały stanowił statut rady.

Trzema odrębnymi uchwałami nadano nazwy trzem białołęckim ulicom. Jedna z nich, znajdująca się pomiędzy ulicami Elżbiety Barszczewskiej i Mieczysławy Ćwiklińskiej, będzie miała za patrona Mariana Wyrzykowskiego - aktora teatralnego, filmowego i telewizyjnego, reżysera i pedagoga. Kolejna z ulic otrzyma nazwę Żerańska, inna – Pani na Wiśniewie, co stanowi proste nawiązanie do niegdysiejszej właścicielki Wiśniewa.
Przegłosowano zmiany w budżecie na 2015 rok.

(egu)