Inicjatywa Mieszkańców Warszawy

Skuteczny głos mieszkańców

Na ostatniej konferencji zorganizowanej przez stowarzyszenie Inicjatywa Mieszkańców Warszawy (IMW) omawiane było narzędzie, które pozwala mieszkańcom dzielnic Warszawy wpływać na rzeczywistość. Jest nim obywatelska inicjatywa uchwałodawcza, czyli proponowanie przez mieszkańców konkretnych uchwał lub stanowisk, nad którymi zobowiązana jest głosować rada dzielnicy.

Prawo takiej inicjatywy przysługuje nie tylko radnym i burmistrzom dzielnic. Możliwość taką mają również obywatele, nie pełniący funkcji publicznych. Co więc zrobić, aby zgłosić swoją propozycję uchwały lub stanowiska? Na początek należy powołać 5-osobowy komitet i wybrać pełnomocnika reprezentującego wnioskodawców. Następnie, po przygotowaniu projektu uchwały lub stanowiska wraz z jego uzasadnieniem, trzeba uzyskać dowód poparcia mieszkańców dzielnicy. Wystarczy zebrać podpisy 1,5% mieszkańców posiadających czynne prawo wyborcze - na Pradze Północ jest to więc niecałe 900 podpisów, na Białołęce ponad 1100, a na Targówku ok. 1500.

Dotychczas zgłoszono dwie takie inicjatywy uchwałodawcze. Na Woli stowarzyszenie Wola Zmian zaproponowało transmisję wideo z obrad tamtejszej rady dzielnicy. Z kolei stowarzyszenie Inicjatywa Mieszkańców Białołęki (należące do IMW) zgłosiło w ten sposób projekt utworzenia szpitala na Białołęce. Pierwsza inicjatywa uchwałodawcza została już zakończona - transmisje obrad na Woli faktycznie odbywają się. Druga, pomimo piętrzenia przed nią problemów formalnych, wywarła ogromny wpływ na zmianę myślenia samorządowców i miejskich urzędników o inwestycji szpitala na Białołęce. Partie polityczne, które jeszcze niedawno dystansowały się od tego pomysłu, teraz prześcigają się w deklarowaniu dla niego poparcia. Oby nie po to, aby zbijać na tym kapitał polityczny, ale dla dobra mieszkańców.

Piotr Basiński
radny Dzielnicy Białołęka
Stowarzyszenie „Inicjatywa
Mieszkańców Warszawy”
www.inicjatywa.waw.pl
facebook.com/InicjatywaWAW