Uroki III wieku

Jubileusz X-lecia Bródnowskiego Uniwersytetu III Wieku w Domu Kultury Świt.

Kalendarza biologicznego nie da się oszukać. ale tzw. jesień życia może okazać się nowym rozdziałem. Trzeba  tylko stworzyć odpowiednie warunki i możliwości realizacji własnych pragnień i marzeń, czego przykładem może być m.in. Bródnowski Uniwersytet III Wieku, który obchodzi 10 lat swojego istnienia.

3 czerwca o godz. 12:00 zapraszamy wszystkich słuchaczy na wykład jubileuszowy. Tego dnia posłuchamy utworów Chopina w wyk. Artura Słotwińskiego, wykład jubileuszowy pt. „Siła, radość wieku dojrzałego” wygłosi prekursorka i jedna z najciekawszych postaci ruchu rozwoju potencjału człowieka w Polsce Iwona Majewska- Opiełka, a najwytrwalsi słuchacze otrzymają złote legitymacje. Po części oficjalnej przeniesiemy się do parku przy Domu Kultury i przy dźwiękach Kapeli z Targówka zjemy wspólnie tort urodzinowy.

Uniwersytet rozpoczął działalność w 2005 r. obecnie liczy sobie ok. 420 słuchaczy. Wykładowcami są w większości pracownicy naukowi najlepszych warszawskich uczelni wyższych i wybitni specjaliści renomowanych instytucji kultury i muzeów. Kadra naukowa rekrutująca się m.in. z Uniwersytetu Warszawskiego, ASP, Uniwersytetu Muzycznego, PAN, SGGW, AWF, Muzeum Etnograficznego, Muzeum Narodowego, Muzeum Pałac w Wilanowie, Muzeum Literatury, Zamku Królewskiego gwarantuje wysoki poziom wykładów i seminariów. Słuchacze uczestniczą w nich dwa razy w tygodniu i w co drugą sobotę.

W roku akademickim wygłaszanych jest ponad 30 wykładów (m.in. z historii sztuki, muzyki, literatury, historii, kina, teatru, astronomii, psychologii, religioznawstwa, nauk przyrodniczych i kulturoznawstwa), oraz ponad 40 zajęć w ramach 6 seminariów z zakresu: profilaktyki zdrowia, historii sztuki, historii muzyki, filozofii, kulturoznawstwa i geografii (cykl – Poznajemy Świat).

Prowadzone są zajęcia fakultatywne, w ramach których słuchacze mogą rozwijać swoje dawne lub nowe zainteresowania i pasje: rysunek i malarstwo, tkactwo artystyczne, rysunek i malarstwo portretowe, witraż, decupage, ceramikę, chór, tańce w kręgu, lektoraty języków obcych (angielski, francuski, włoski, niemiecki), zajęcia z kultury fizycznej (aqua aerobic, gimnastyka 50+, tai-chi, joga), a także kursy komputerowe,  warsztaty psychologiczno-terapeutyczne i filozoficzne.